Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

10. Şair Hayriyye'nin yazılış sebebini şöyle açıklamaktadır: "Sen âlim bir ailenin çocuğusun. Sende kötü huylardan eser yoktur.

10. Şair Hayriyye'nin yazılış sebebini şöyle açıklamaktadır:
"Sen âlim bir ailenin çocuğusun. Sende kötü huylardan
eser yoktur. Bende olan bütün özellikler, güzellikler
sende de vardır. Sende edep ve görgü yaratılıştandır.
Babanın nefesi evlat üzerinde etk

10. Şair Hayriyye'nin yazılış sebebini şöyle açıklamaktadır: "Sen âlim bir ailenin çocuğusun. Sende kötü huylardan eser yoktur. Bende olan bütün özellikler, güzellikler sende de vardır. Sende edep ve görgü yaratılıştandır. Babanın nefesi evlat üzerinde etkilidir. Kulağına küpe olsun diye gönül madeninden çıkardığım incileri nazım ipliğine dizdim." Hayriyye, şairin oğlu Ebul-Hayr Mehmed'e hitaben yazdığı manzum bir nasihatnamedir. Devrinin ahlak anlayışını, insanlık ile ilgili görüşlerini ifade eden didaktik bir eserdir. Bu parçada söz edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bâkî B) Taşlıcalı Yahya C) Şeyh Galip DNâbî E) Âşık Paşa