Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

10. - sekil bakımından nazım, nesir veya nazim-ne- sir karışık olarak kaleme alındığı anlatılardır. Hz. Ali, olaylarda sürekli s

10. - sekil bakımından nazım, nesir veya nazim-ne-
sir karışık olarak kaleme alındığı anlatılardır. Hz. Ali,
olaylarda sürekli sahnede kalan örnek cengâver -
gazi tipini temsil etmektedir. Müslim - gayrimüslim
mücadeleleri fikri üzerine kurulmuş bu eserler

10. - sekil bakımından nazım, nesir veya nazim-ne- sir karışık olarak kaleme alındığı anlatılardır. Hz. Ali, olaylarda sürekli sahnede kalan örnek cengâver - gazi tipini temsil etmektedir. Müslim - gayrimüslim mücadeleleri fikri üzerine kurulmuş bu eserlerde Müslim ve gayrimüslim olmak üzere iki tip vardır. Somut veya hayali varlıklar sürekli sahnededir. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi ge- tirilmelidir? A) Mesneviler B) Cenknameler C) Dede Korkut Hikâyeleri D) Destanlar E) Modern hikâyeler