Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

10. Sıvıların içine bir cisim atıldığında batan cismin hacmi kadar sıvının hacmi artar. Şekil 1 Şekil 2 adde Şekil 3 hålleri ara

10. Sıvıların içine bir cisim atıldığında batan cismin hacmi kadar sıvının hacmi artar.
Şekil 1
Şekil 2
adde Şekil 3 hålleri arasındaki
harflerle şematik olarak gösteril-
İpek Şekil 1'de boş bir su kabına hacmi 9 cm³ olan su doldurmuştur. Sonra bu su kabın

10. Sıvıların içine bir cisim atıldığında batan cismin hacmi kadar sıvının hacmi artar. Şekil 1 Şekil 2 adde Şekil 3 hålleri arasındaki harflerle şematik olarak gösteril- İpek Şekil 1'de boş bir su kabına hacmi 9 cm³ olan su doldurmuştur. Sonra bu su kabına bir tane mavi bilye 43 cm³ olarak ölçmüştür. atmış ve Şekil 2'de suyun hacmini - 4 İpek daha sonra Şekil 2'deki suya, Şekil 2'de attığı mavi bilye ile özdeş olan 3 tane daha mavi bilye atmış ve Şekil 3'te suyun hacmini ▲ cm³ olarak ölçmüştür. Msimu santimetreküptür? Cara ineb anabliled nenulud sbrinalsbion Mev M Igin Buna göre, ▲ kaç san 49 A) 13 addenin taneciklerinin B) 4 Memb( hangileri A) Yalnız I B) Yalnız III (O Otomobillerin sürekli olarak on küçük tane- Maddenin ka sivi veya gaz ciklerin dizilişle- 3. slaeb minnatabion Monog snu C) 61 Tilblaigner D) 16 blebijeçe X>>>M (A 4 >>> M (8 D) Il ve Il Sabit sirati harekette, hareket egit darmda aşi yollar alır. 312-