Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

11 3. Aşağıdaki tabloda yıllık dönemler halinde basit faiz ve bileşik faiz miktarlarının hangi formüller- le hesaplanacağı göste

11
3. Aşağıdaki tabloda yıllık dönemler halinde basit
faiz ve bileşik faiz miktarlarının hangi formüller-
le hesaplanacağı gösterilmiştir.
X: Yatırılan anapara miktarı
n: Faiz yüzdesi (faiz oranı)
t: Dönem sayısı (anaparanın faizde kalma süresi)
F: Kazanıl

11 3. Aşağıdaki tabloda yıllık dönemler halinde basit faiz ve bileşik faiz miktarlarının hangi formüller- le hesaplanacağı gösterilmiştir. X: Yatırılan anapara miktarı n: Faiz yüzdesi (faiz oranı) t: Dönem sayısı (anaparanın faizde kalma süresi) F: Kazanılan faiz miktarı Basit Faiz Formülü (Yıllık) Bileşik Faiz Formülü (Yıllık Dönemlerde F = X.n.t 100 X+F=X-(1 + 100) Yukarıdaki tabloda verilen bilgilere göre bir miktar paranın 3 yılda %20 oranla getireceği basit faiz miktarı A ve 3 yılda getirebileceği bileşik faiz miktarı Bise oranı kaçtır? B 75 75 75 75 E) A) B 091 93 83 89 DI D 75 101