Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

11. Birçok felsefe tarihçisine göre felsefe, eski Yunan'da baş lamıştır. Bu düşüncede olanlar, Yunan düşüncesinin o güne dek başka bir toplumda görülmeyecek şekilde din, gele. nek ve mitolojiden kopar

11. Birçok felsefe tarihçisine göre felsefe, eski Yunan'da baş
lamıştır. Bu düşüncede olanlar, Yunan düşüncesinin o güne
dek başka bir toplumda görülmeyecek şekilde din, gele.
nek ve mitolojiden koparak rasyonel düşünceye ulaştığını
ÖZDEBİR
YAYINLARI
B
B.

11. Birçok felsefe tarihçisine göre felsefe, eski Yunan'da baş lamıştır. Bu düşüncede olanlar, Yunan düşüncesinin o güne dek başka bir toplumda görülmeyecek şekilde din, gele. nek ve mitolojiden koparak rasyonel düşünceye ulaştığını ÖZDEBİR YAYINLARI B B. 13. Aydınlanr yaşantim Bunlar bi lar diğeri tarafind lar belir söyleye Koşulsu sanlar olmay şitli illa ileri sürer. Ancak ilk felsefi düşünce ne ölçüde mit ve gele nekten kopmuştur? Sokrates öncesi düşüncelere baktıgı- mızda, örneğin Thales’in arkhe olarak kabul ettiği su, Yu- nan geleneğinde vardır; Empedokles'in arkhe olarak belir- lediği dört unsur mitolojik ögeler içermektedir. Parmeni- des, hakikate ulaşma yolunun kendisine adalet tanrıçası Dike tarafından gösterildiğini söyleyerek düşüncesine meş- ruiyet kazandırmaya çalışmıştır. haralı bölgelerin angisi yanlıştır? arı fazladır. Bu pa Bu parçada temel olarak aşağıdakilerden hangisi vurgu- lanmaktadir? e ise iğne yap- d A) B) A) İlk Yunan'da bugünkü anlamda rasyonel düşüncenin olmadığı B) Yunan düşüncesinin akla dayanmayan açıklamaları terk ederek mantıksal düşünceye ulaştığı boyunca ya- C) C) Felsefi düşüncenin gelişmesinde başka toplumların kat- kısının yadsınamayacağı DY E o D) İlk Yunan düşüncesinin orijinal ve bağımsız bir düşünme biçimi olduğu E) Felsefi düşüncesinin gelişmesini mitolojik düşünceye borçlu olduğu usya'daki in zorlu