%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Felsefe Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
24. Sartre insanların mutlak bir doğası olmadığını söyler.
Bu yüzden genel olarak hayatın anlamını sorma-
nin da bir anlamı olmaz. Bir başka deyişle hepimiz
doğaçlama yaparak yaşamak zorundayız. Bizler ne
önceden belirlenmiş bir rolü, ne elinde oyun metni
ne de bize ne yapacağımızı fısıldayan suflörleri ol-
madan sahaya bırakılıveren oyuncular gibiyiz. Nasıl
yaşayacağımızı kendimiz belirlemek zorundayız.
Buna göre Sartre'ın bu görüşü;
1. determinizm
II. indeterminizm
III. otodeterminizm
özgürlük anlayışlarından hangilerine uygundur?
A) Yalnız!
®) Yalnız 11
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
SOSYAL BİLİMLER
30
Felsefe
Ahlak Felsefesi
24. Sartre insanların mutlak bir doğası olmadığını söyler. Bu yüzden genel olarak hayatın anlamını sorma- nin da bir anlamı olmaz. Bir başka deyişle hepimiz doğaçlama yaparak yaşamak zorundayız. Bizler ne önceden belirlenmiş bir rolü, ne elinde oyun metni ne de bize ne yapacağımızı fısıldayan suflörleri ol- madan sahaya bırakılıveren oyuncular gibiyiz. Nasıl yaşayacağımızı kendimiz belirlemek zorundayız. Buna göre Sartre'ın bu görüşü; 1. determinizm II. indeterminizm III. otodeterminizm özgürlük anlayışlarından hangilerine uygundur? A) Yalnız! ®) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III SOSYAL BİLİMLER 30
16. Gautama Siddhartha asıl adı iken kurtuluş ara-
yışı sırasında geçirdiği kişisel tecrübenin sonun-
da ulaştığı durumun bir ifadesi olarak kendisine
"bilen, aydınlanmış, uyanmış" anlamında verilen
sifatlarla tanınan kişidir.
Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangi-
sine aittir?
A) Kitab-ı Cilve
B) Tien
C) Avatar
D) Kurtarıcı
E
Buddha
Felsefe
Din Felsefesi
16. Gautama Siddhartha asıl adı iken kurtuluş ara- yışı sırasında geçirdiği kişisel tecrübenin sonun- da ulaştığı durumun bir ifadesi olarak kendisine "bilen, aydınlanmış, uyanmış" anlamında verilen sifatlarla tanınan kişidir. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangi- sine aittir? A) Kitab-ı Cilve B) Tien C) Avatar D) Kurtarıcı E Buddha
11. Akil tabiata aykırı olan hiçbir şey istemeyeceği için,
öyle ise o herkesin kendi kendisini sevmesini, ken-
di faydasını, kendisine gerçekten faydalı olan şeyi
aramasını, insanı gerçekten daha büyük bir yetkinli-
ğe götüren her şeye karşı iştahı olmasını ve mutlak
olarak söylenirse, herkesin kendisinde bulunduğu
kadar kendi varlığını korumaya çalışmasını ister. Ve
bu nokta bütünün parçadan daha büyük olduğunun
doğru olduğu kadar zorunlu olarak doğrudur.
Spinoza'nın Etika adlı eserinden uyarlanan bu
parçaya göre;
7. İnsan yalnızca kendisi için yaşamalıdır.
11. İnsanın doğasına uygun olan, kendi yararına
olan şeylerin peşinde koşmasıdır.
III. Ahlaki kararlar konusunda insanın özgürleşebil-
mesi imkânsızdır.
yargılarından hangilerinin doğru olduğu söyle-
nebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
Felsefe
Bilgi Felsefesi
11. Akil tabiata aykırı olan hiçbir şey istemeyeceği için, öyle ise o herkesin kendi kendisini sevmesini, ken- di faydasını, kendisine gerçekten faydalı olan şeyi aramasını, insanı gerçekten daha büyük bir yetkinli- ğe götüren her şeye karşı iştahı olmasını ve mutlak olarak söylenirse, herkesin kendisinde bulunduğu kadar kendi varlığını korumaya çalışmasını ister. Ve bu nokta bütünün parçadan daha büyük olduğunun doğru olduğu kadar zorunlu olarak doğrudur. Spinoza'nın Etika adlı eserinden uyarlanan bu parçaya göre; 7. İnsan yalnızca kendisi için yaşamalıdır. 11. İnsanın doğasına uygun olan, kendi yararına olan şeylerin peşinde koşmasıdır. III. Ahlaki kararlar konusunda insanın özgürleşebil- mesi imkânsızdır. yargılarından hangilerinin doğru olduğu söyle- nebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
BİLİMLER
rak Avustral-
Imiştir.
11. Filozoflar, düşünsel süreçte ve onların ifade edilmesin-
de dilin inceliklerine hâkim olarak onu ustaca kullanırlar.
Hatta düşüncelerini açıklarken kavramların yetersiz
kal-
ması durumunda kavramları yeniden tanımlar veya yeni
kavramlar üretirler. Düşünceyi ve dili sorgulayan felsefe,
dil ve düşünce arasındaki ilişkinin en iyi örneklerini filo-
zofların metinlerinde verir.
Bu açıklamaya göre filozoflar için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
0°
ları ara-
A) Kavramlara yeni anlam yüklerler.
B) Kendilerine ait kavramları vardır.
C) Dili ustaca kullanırlar.
D) Dil ve düşünce ilişkisini felsefi metinlere yansıtırlar.
E) Düşünceyi sorgulayarak felsefede mutlak kavramlara
ulaşırlar.
sistemplusyayınları
Felsefe
Felsefenin Alanı
BİLİMLER rak Avustral- Imiştir. 11. Filozoflar, düşünsel süreçte ve onların ifade edilmesin- de dilin inceliklerine hâkim olarak onu ustaca kullanırlar. Hatta düşüncelerini açıklarken kavramların yetersiz kal- ması durumunda kavramları yeniden tanımlar veya yeni kavramlar üretirler. Düşünceyi ve dili sorgulayan felsefe, dil ve düşünce arasındaki ilişkinin en iyi örneklerini filo- zofların metinlerinde verir. Bu açıklamaya göre filozoflar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 0° ları ara- A) Kavramlara yeni anlam yüklerler. B) Kendilerine ait kavramları vardır. C) Dili ustaca kullanırlar. D) Dil ve düşünce ilişkisini felsefi metinlere yansıtırlar. E) Düşünceyi sorgulayarak felsefede mutlak kavramlara ulaşırlar. sistemplusyayınları
13 Kişilerin genetik haritalarının çıkarılması, ileride yaşana-
bilecek hastalıkları önlemek amacıyla yapıldığı söylense
de, insanın her türlü fiziksel-zihinsel gelişimine müdaha-
de tehlikesini de birlikte getireceğinden böyle bir araştır-
manın etik olup olmadığı ancak kâr-zarar mukayesesi
yapılarak belirlenebilir.
Bunları söyleyen kişinin aşağıdaki ahlak kuramların-
dan hangisini savunduğu söylenebilir?
A) Kant'ın ödev ahlakı kuramını
B) Sartre'ın varoluşçu ahlak kuramını
C) Aristippos'un hazcı ahlak kuramını
D) Bentham'ın yararcı ahlak kuramını
Bergson'un sezgici ahlak kuramını
15
Felsefe
Ahlak Felsefesi
13 Kişilerin genetik haritalarının çıkarılması, ileride yaşana- bilecek hastalıkları önlemek amacıyla yapıldığı söylense de, insanın her türlü fiziksel-zihinsel gelişimine müdaha- de tehlikesini de birlikte getireceğinden böyle bir araştır- manın etik olup olmadığı ancak kâr-zarar mukayesesi yapılarak belirlenebilir. Bunları söyleyen kişinin aşağıdaki ahlak kuramların- dan hangisini savunduğu söylenebilir? A) Kant'ın ödev ahlakı kuramını B) Sartre'ın varoluşçu ahlak kuramını C) Aristippos'un hazcı ahlak kuramını D) Bentham'ın yararcı ahlak kuramını Bergson'un sezgici ahlak kuramını 15
2.
4
Anaximenes kozmolojik olayları, havanın seyrelme-
si ve yoğunlaşmasıyla açıklamıştır. Ona göre, hava-
nin yoğunlaşması yeryüzünü meydana getirmiştir.
Yeryüzünden çıkan sisin seyrelerek ateş haline dö-
nüşmesiyle ay güneş ve yıldızlar oluşmuştur.
Şimşek, rüzgarlar tarafından bulutların birbirinden
zorla ayrılmasıyla, depremler de kuraklıktan sonra
toprağın ufalanıp parçalanmasıyla meydana gelmiş-
tir.
Buna göre Anaximenes'in felsefesi için aşağıda-
kilerden hangisi söylenebilir?
Al Felsefi sorunlara bilimsel açıklamalar getirdiği
B) Doğa olayların doğadan hareketle açıkladığı
Daha önce bilinenlerden yararlanarak yeni bilgi-
lere ulaştığı
D) Değişmeyen bir ana madde anlayışı geliştirdiği
ET Evrenin temeline değişmeyi yerleştirdiği
25
Felsefe
Sembolik Mantık
2. 4 Anaximenes kozmolojik olayları, havanın seyrelme- si ve yoğunlaşmasıyla açıklamıştır. Ona göre, hava- nin yoğunlaşması yeryüzünü meydana getirmiştir. Yeryüzünden çıkan sisin seyrelerek ateş haline dö- nüşmesiyle ay güneş ve yıldızlar oluşmuştur. Şimşek, rüzgarlar tarafından bulutların birbirinden zorla ayrılmasıyla, depremler de kuraklıktan sonra toprağın ufalanıp parçalanmasıyla meydana gelmiş- tir. Buna göre Anaximenes'in felsefesi için aşağıda- kilerden hangisi söylenebilir? Al Felsefi sorunlara bilimsel açıklamalar getirdiği B) Doğa olayların doğadan hareketle açıkladığı Daha önce bilinenlerden yararlanarak yeni bilgi- lere ulaştığı D) Değişmeyen bir ana madde anlayışı geliştirdiği ET Evrenin temeline değişmeyi yerleştirdiği 25
Sosyal Bilimler
Varlığı zorunlu varlık ve mümkün varlık olarak ikiye ayırır.
Zorunlu varlık, var olmak için başka bir varlığa gereksinim
duymayan, varlığını kendi özündeki zorunluluktan alan
varlıktır, yani Tanrı'dır. Mümkün varlıklar ise, var olmaları
kadar var olmamaları da mümkün olan varlıklardır. Tanrı
dışındaki tüm varlıklar gibi evrende Tanrı'nın sonsuz
cömertliği sonucu oluşmuştur.
Bu parçadaki görüş aşağıdaki filozoflardan hangisine
aittir?
A) Descartes A
B) Farabi
C) Platon
D) Hegel
E) Husseri
i mokmesi gibi, toplum içinde bulunan
Felsefe
Organizma ve Çevre
Sosyal Bilimler Varlığı zorunlu varlık ve mümkün varlık olarak ikiye ayırır. Zorunlu varlık, var olmak için başka bir varlığa gereksinim duymayan, varlığını kendi özündeki zorunluluktan alan varlıktır, yani Tanrı'dır. Mümkün varlıklar ise, var olmaları kadar var olmamaları da mümkün olan varlıklardır. Tanrı dışındaki tüm varlıklar gibi evrende Tanrı'nın sonsuz cömertliği sonucu oluşmuştur. Bu parçadaki görüş aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir? A) Descartes A B) Farabi C) Platon D) Hegel E) Husseri i mokmesi gibi, toplum içinde bulunan
14. Hobbes'un devlet görüşü insanı doğal bir durum içinde ta-
nımlamasıyla başlamaktadır. İnsanların doğal durumda eşit
olduklarını, kendi istek ve amaçları doğrultusunda birbirleriyle
mücadele ettiklerini belirtir. Hobbes, herkesin herkesle savaştığı
bir ortamı "İnsan, insanın kurdudur." şeklindeki meşhur sözü ile
ifade eder. İnsanlar sürekli çatışma halinde oldukları için can gü-
venliklerini korumak için devletin mutlak güç olduğunu belirtir.
Yukarıdaki açıklamaya göre Hobbes'un devlet anlayışı için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
c
A) Devlet doğal bir kurumdur.
B) Devlet eşitlik ilkesine göre oluşmuş bir kurumdur.
C) Devlet yapay bir kurumdur.
D) Devlet teokrasi ile yönetilen bir kurumdur.
E) Devlet hümanizm çerçevesinde yönetilen bir kurumdur.
Diğer sayfaya geçiniz.
4
Felsefe
Siyaset Felsefesi
14. Hobbes'un devlet görüşü insanı doğal bir durum içinde ta- nımlamasıyla başlamaktadır. İnsanların doğal durumda eşit olduklarını, kendi istek ve amaçları doğrultusunda birbirleriyle mücadele ettiklerini belirtir. Hobbes, herkesin herkesle savaştığı bir ortamı "İnsan, insanın kurdudur." şeklindeki meşhur sözü ile ifade eder. İnsanlar sürekli çatışma halinde oldukları için can gü- venliklerini korumak için devletin mutlak güç olduğunu belirtir. Yukarıdaki açıklamaya göre Hobbes'un devlet anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? c A) Devlet doğal bir kurumdur. B) Devlet eşitlik ilkesine göre oluşmuş bir kurumdur. C) Devlet yapay bir kurumdur. D) Devlet teokrasi ile yönetilen bir kurumdur. E) Devlet hümanizm çerçevesinde yönetilen bir kurumdur. Diğer sayfaya geçiniz. 4
24.
21 - 25. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müf-
redat ile alanlar cevaplayacaktır.
21. Lise öğrenciliğim yıllarında öğretmenimiz demokratik bir
usulle sinifimiza başkan seçeceğimizi söylemişti. Bu uy-
gulama için önce kimlerin başkan olmak istediğini sordu.
Birkaç arkadaşımız sınıf başkanlığına adaylığını koydu ve
sonra oylama yapıldı. Yanımda oturan arkadaşım oyların
yarıdan biraz fazlasını alarak başkan seçildi. Ben de oyumu
sira arkadaşıma vermiştim. Demek ki ona oy vermeye ilişkin
bilgim doğru idi.
Bu parça aşağıdaki doğruluk ölçütlerinden hangisini ör-
neklendirir?
A) Tümel uzlaşım
B) Fayda
C) Açık seçiklik
D) Uygunluk
E) Tutarlılık
ondisine ve topluma faydalı olmak
Felsefe
Bilgi Felsefesi
24. 21 - 25. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müf- redat ile alanlar cevaplayacaktır. 21. Lise öğrenciliğim yıllarında öğretmenimiz demokratik bir usulle sinifimiza başkan seçeceğimizi söylemişti. Bu uy- gulama için önce kimlerin başkan olmak istediğini sordu. Birkaç arkadaşımız sınıf başkanlığına adaylığını koydu ve sonra oylama yapıldı. Yanımda oturan arkadaşım oyların yarıdan biraz fazlasını alarak başkan seçildi. Ben de oyumu sira arkadaşıma vermiştim. Demek ki ona oy vermeye ilişkin bilgim doğru idi. Bu parça aşağıdaki doğruluk ölçütlerinden hangisini ör- neklendirir? A) Tümel uzlaşım B) Fayda C) Açık seçiklik D) Uygunluk E) Tutarlılık ondisine ve topluma faydalı olmak
6) Orta Çağ, felsefeyi hemen işin başında, bilerek prati-
gin -dinin ereklerinin- hizmetine koşmuştur. Ona göre
felsefenin göreceği iş, duygu ve kanılarda sağlam ve
tartışmasız olarak elde bulunani, pekiştirilmiş olanı, dü-
şünce ile açıklığa kavuşturmak ve kavramsal olarak dile
getirmektir.
Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tanrı buyruklarını akılla temellendirip anlaşılır hale
getirmek, felsefenin biricik işlevidir.
B) Felsefe, davranışların temelindeki nedenleri anlama
işlevini yüklenmiştir.
CyDin ile felsefe, aynı gerçekliği kavramaya çalışmıştır.
D) Düşünmenin düzeyini üst boyutlara ulaştırmada di-
nin işlevi önemlidir.
E) Vahiyle gelen bilgilerin temellendirilmesini ancak
dini çalışmalar Üstlenir.
ibn Ruşd'e göre telsete ile din aynı memeden süt emen
iki kardeş gibidir.
Felsefe
Din Felsefesi
6) Orta Çağ, felsefeyi hemen işin başında, bilerek prati- gin -dinin ereklerinin- hizmetine koşmuştur. Ona göre felsefenin göreceği iş, duygu ve kanılarda sağlam ve tartışmasız olarak elde bulunani, pekiştirilmiş olanı, dü- şünce ile açıklığa kavuşturmak ve kavramsal olarak dile getirmektir. Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A) Tanrı buyruklarını akılla temellendirip anlaşılır hale getirmek, felsefenin biricik işlevidir. B) Felsefe, davranışların temelindeki nedenleri anlama işlevini yüklenmiştir. CyDin ile felsefe, aynı gerçekliği kavramaya çalışmıştır. D) Düşünmenin düzeyini üst boyutlara ulaştırmada di- nin işlevi önemlidir. E) Vahiyle gelen bilgilerin temellendirilmesini ancak dini çalışmalar Üstlenir. ibn Ruşd'e göre telsete ile din aynı memeden süt emen iki kardeş gibidir.
B)
C)
D)
E
13. Protagoras, farklı duyuların farklı, hatta karşıt görüş
ve izlenimler meydana getirdiğini söyler. Hasta ve
sağlıklı, aç ve tok olma, hareketli ve durgun olma
algıların niteliğini değiştirir. Böyle bir durumda doğ-
ruluğu belirleyecek bir ölçüt yoktur. Nesnel bir ölçüt
olmadığına göre her insan bilginin ölçütüdür.
Protagoras'ın bu görüşü aşağıdakilerden hangi-
sine ters düşmektedir?
A) Doğru bilgiye akil yoluyla ulaşılabilir.
B) Nesnel bir algı olmadığı için insan ölçüt alınma-
lidir.
C) Bilgi onu üreten insanın niteliklerini taşır.
D) Varlığın mutlak bilgisini elde etmek imkânsızdır.
E) Doğru bilgi insanların düşüncelerine göre biçim-
lenir.
8
Felsefe
Kavram
B) C) D) E 13. Protagoras, farklı duyuların farklı, hatta karşıt görüş ve izlenimler meydana getirdiğini söyler. Hasta ve sağlıklı, aç ve tok olma, hareketli ve durgun olma algıların niteliğini değiştirir. Böyle bir durumda doğ- ruluğu belirleyecek bir ölçüt yoktur. Nesnel bir ölçüt olmadığına göre her insan bilginin ölçütüdür. Protagoras'ın bu görüşü aşağıdakilerden hangi- sine ters düşmektedir? A) Doğru bilgiye akil yoluyla ulaşılabilir. B) Nesnel bir algı olmadığı için insan ölçüt alınma- lidir. C) Bilgi onu üreten insanın niteliklerini taşır. D) Varlığın mutlak bilgisini elde etmek imkânsızdır. E) Doğru bilgi insanların düşüncelerine göre biçim- lenir. 8
bir gu
12. Aristoteles'e göre, her bir varlığı varlığa getiren, her türlü
oluştan önce gelen “madde" ve "form" olmak üzere iki ilke
söz konusudur. Varlığa gelmek için madde ile form arasın-
daki ilişki zorunludur. Bunun tek istisnası Tanrı'dır. Tanri,
salt formdur. Aristoteles, bu düşünceyi temele alarak bir
varlık düzeni ortaya koyar ve dış dünya tasarımını bunun
üzerine kurar. Bu düzenin en altında mükemmel olmayan,
belirsiz olan madde, en üstünde mükemmel olan, salt form
Tanrı bulunmaktadır. Form, belirsiz olanı belirli bir sinifin
üyesi yapar, varlıkların var olma biçimini belirler.
Bu parçadan hareketle, Aristoteles'in varlık görüşü hak-
kinda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yarlığın iki tözü olduğunu düşündüğü
) Mutlak varlık düşüncesini reddettiği
C) Düşünceyi maddeye dayandırdığı
Mutlak varlığı idea türünden kabul ettiği
Varlığı sürekli bir değişim içinde gördüğü
12
OTURUM (TYT)
Felsefe
Varlık Felsefesi
bir gu 12. Aristoteles'e göre, her bir varlığı varlığa getiren, her türlü oluştan önce gelen “madde" ve "form" olmak üzere iki ilke söz konusudur. Varlığa gelmek için madde ile form arasın- daki ilişki zorunludur. Bunun tek istisnası Tanrı'dır. Tanri, salt formdur. Aristoteles, bu düşünceyi temele alarak bir varlık düzeni ortaya koyar ve dış dünya tasarımını bunun üzerine kurar. Bu düzenin en altında mükemmel olmayan, belirsiz olan madde, en üstünde mükemmel olan, salt form Tanrı bulunmaktadır. Form, belirsiz olanı belirli bir sinifin üyesi yapar, varlıkların var olma biçimini belirler. Bu parçadan hareketle, Aristoteles'in varlık görüşü hak- kinda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Yarlığın iki tözü olduğunu düşündüğü ) Mutlak varlık düşüncesini reddettiği C) Düşünceyi maddeye dayandırdığı Mutlak varlığı idea türünden kabul ettiği Varlığı sürekli bir değişim içinde gördüğü 12 OTURUM (TYT)
A
A
ÇAP / TYT - 37 Sosyal Bilimler Testi
15. Spin
çimd
bütü.
Tanr
şey
ve di
liktır
Bun:
den
13. İlk Çağ felsefesi, Antik Yunan felsefesiyle şekillenir.
Antik Yunan felsefesi Batı düşüncesinin kaynağı ol-
makla birlikte İslam felsefesinin de etkilendiği kaynak-
lardan biridir. Orta Çağ'da en olgun haline erişmiş olan
İslam felsefesi çeviriler yoluyla İlk Çağ felsefesinin
problemleriyle ve ilk Çağ felsefesinin görüş ve düşün-
celeriyle ilgilenmiştir. Bundan dolayı, İslam felsefesi
ayrıntılı bir şekilde incelenirse Aristoteles, Platon ve
Platinos gibi filozofların görüş ve düşüncelerinin izleri
görülebilir. Hatta denilebilir ki Orta Çağ'da Batı'dan zi-
yade İslam felsefesi daha çok Antik Yunan felsefesiyle
ilgilenmiştir. Aristotelesçilik İslam filozofları tarafından
keşfedilmiş ve onların yaptıkları çeviriler sayesinde
Batı dünyasına geçmiş, Modern Batı düşüncesi kökle-
rinde bulunan Antik Yunan felsefesiyle İslam dünyası
sayesinde tanışmıştır.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Modern Batı düşüncesi diğer dönemlerden bağım-
siz bir şekilde ortaya çıkmıştır.
B) İslam felsefesi
, Antik Yunan felsefesini çeviriler yo-
luyla tanımıştır.
A) A
B) F
C) A
D) T
E) C
C) Antik felsefe İslam felsefesini etkilemiştir.
D) Batı'nın Antik felsefeyle tanışması İslam felsefe-
sinde yapılan çeviriler sayesinde olmuştur.
E) İslam felsefesinde Antik Yunan felsefesinin prob-
lemleri de ele alınmıştır.
16
der
ima
var
Felsefe
Felsefenin Alanı
A A ÇAP / TYT - 37 Sosyal Bilimler Testi 15. Spin çimd bütü. Tanr şey ve di liktır Bun: den 13. İlk Çağ felsefesi, Antik Yunan felsefesiyle şekillenir. Antik Yunan felsefesi Batı düşüncesinin kaynağı ol- makla birlikte İslam felsefesinin de etkilendiği kaynak- lardan biridir. Orta Çağ'da en olgun haline erişmiş olan İslam felsefesi çeviriler yoluyla İlk Çağ felsefesinin problemleriyle ve ilk Çağ felsefesinin görüş ve düşün- celeriyle ilgilenmiştir. Bundan dolayı, İslam felsefesi ayrıntılı bir şekilde incelenirse Aristoteles, Platon ve Platinos gibi filozofların görüş ve düşüncelerinin izleri görülebilir. Hatta denilebilir ki Orta Çağ'da Batı'dan zi- yade İslam felsefesi daha çok Antik Yunan felsefesiyle ilgilenmiştir. Aristotelesçilik İslam filozofları tarafından keşfedilmiş ve onların yaptıkları çeviriler sayesinde Batı dünyasına geçmiş, Modern Batı düşüncesi kökle- rinde bulunan Antik Yunan felsefesiyle İslam dünyası sayesinde tanışmıştır. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Modern Batı düşüncesi diğer dönemlerden bağım- siz bir şekilde ortaya çıkmıştır. B) İslam felsefesi , Antik Yunan felsefesini çeviriler yo- luyla tanımıştır. A) A B) F C) A D) T E) C C) Antik felsefe İslam felsefesini etkilemiştir. D) Batı'nın Antik felsefeyle tanışması İslam felsefe- sinde yapılan çeviriler sayesinde olmuştur. E) İslam felsefesinde Antik Yunan felsefesinin prob- lemleri de ele alınmıştır. 16 der ima var
SOSYAL BİUMLES
11. Suyun içine batırılmış bir metal çubuğu kirik olarak
da görerek gerçekleştiriyorum. Fakat aynı cisme e
görürüm. Aynı çubuğu suyun içinden çıkardiğimiz
kırılmamış olarak görürüm. Çubuğun bu iki algisi
bu farklı iki algıdan hangisinin doğru olduğunu, bu
iki algıyı düşünüp karşılaştırarak anlayabiliyorum.
Demek ki doğru bilgiye ulaşmak için duyumların
bilgisini akılla yorumlamak gerekmektedir.
Bu parçadaki sözler aşağıdaki filozoflardan
hangisinin yaklaşımına uygundur?
A) Platon'un akılcılığına
B) Kant'ın eleştiriciliğine
C) Pyrrhon'un kuşkuculuğuna
D) Locke'un deneyciliğine
E) Comte'un olguculuğuna
Felsefe
Bilgi Felsefesi
SOSYAL BİUMLES 11. Suyun içine batırılmış bir metal çubuğu kirik olarak da görerek gerçekleştiriyorum. Fakat aynı cisme e görürüm. Aynı çubuğu suyun içinden çıkardiğimiz kırılmamış olarak görürüm. Çubuğun bu iki algisi bu farklı iki algıdan hangisinin doğru olduğunu, bu iki algıyı düşünüp karşılaştırarak anlayabiliyorum. Demek ki doğru bilgiye ulaşmak için duyumların bilgisini akılla yorumlamak gerekmektedir. Bu parçadaki sözler aşağıdaki filozoflardan hangisinin yaklaşımına uygundur? A) Platon'un akılcılığına B) Kant'ın eleştiriciliğine C) Pyrrhon'un kuşkuculuğuna D) Locke'un deneyciliğine E) Comte'un olguculuğuna
14. Yusuf Has Hacip'e göre, devleti yönetenlerin amacı
bireyi mutlu yapmaktır. Birey de devletten gelen kay-
nakların değerini özümseyerek, erdemli olmaya ça-
lışmalıdır.
Yusuf Has Hacip'in vurguladığı nokta aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Din ve politikanin aynı amaca hizmet etmesi ge-
rektiği
B) Siyasetin otoriteye dayalı bir yapılanmaya gir-
mesi gerektiği
C) Birey ve devletin karşılıklı iş birliği yapması ge-
rektiği
D) Devlet yönetiminin ahlaki ve dini kurallara uyma-
si gerektiği
E) İdeal düzende erdemli vatandaşların var olması
gerektiği
Felsefe
Siyaset Felsefesi
14. Yusuf Has Hacip'e göre, devleti yönetenlerin amacı bireyi mutlu yapmaktır. Birey de devletten gelen kay- nakların değerini özümseyerek, erdemli olmaya ça- lışmalıdır. Yusuf Has Hacip'in vurguladığı nokta aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Din ve politikanin aynı amaca hizmet etmesi ge- rektiği B) Siyasetin otoriteye dayalı bir yapılanmaya gir- mesi gerektiği C) Birey ve devletin karşılıklı iş birliği yapması ge- rektiği D) Devlet yönetiminin ahlaki ve dini kurallara uyma- si gerektiği E) İdeal düzende erdemli vatandaşların var olması gerektiği
Deneme - 2
zli
Z.
e
15. Hegel'e göre tez durumundaki "geist", merak duygusu ve
mükemmelleşme isteğiyle kendini aşar ve antitezi olan
doğayı meydana getirir. Tarihsel sürecin sonunda Alman
devletinin çatısı altında ve Hristiyanlık dini etrafında buluşa-
cak olan insanlık, tarihsel sürecini tamamlayacaktır. Ayrıca
tüm doğa geldiği yere yani "geist'e geri dönecektir. Sonuçta
mükemmelleşmiş bir Tanrı ortaya çıkacaktır. Bu da sentez
aşamasıdır.
ir
"Tinin Fenomenolojisi" adlı eserindeki bu görüşlerinde
Hegel, aşağıdaki anlayışların hangisini anlatmaktadır?
A) Diyalektik idealizm
B) Egzistansiyalizm
C Diyalektik materyalizm
D) Empirizm
E) Rasyonalizm
materyalizm
Felsefe
Öğrenme
Deneme - 2 zli Z. e 15. Hegel'e göre tez durumundaki "geist", merak duygusu ve mükemmelleşme isteğiyle kendini aşar ve antitezi olan doğayı meydana getirir. Tarihsel sürecin sonunda Alman devletinin çatısı altında ve Hristiyanlık dini etrafında buluşa- cak olan insanlık, tarihsel sürecini tamamlayacaktır. Ayrıca tüm doğa geldiği yere yani "geist'e geri dönecektir. Sonuçta mükemmelleşmiş bir Tanrı ortaya çıkacaktır. Bu da sentez aşamasıdır. ir "Tinin Fenomenolojisi" adlı eserindeki bu görüşlerinde Hegel, aşağıdaki anlayışların hangisini anlatmaktadır? A) Diyalektik idealizm B) Egzistansiyalizm C Diyalektik materyalizm D) Empirizm E) Rasyonalizm materyalizm