Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

11. "Meğer Hanım, Oğuz'da Duha Kocaoğlu Deli Dumrul derlerdi bir er var idi. Bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırmıştı. Geçen

11. "Meğer Hanım, Oğuz'da Duha Kocaoğlu Deli Dumrul
derlerdi bir er var idi. Bir kuru çayın üzerine bir köprü
yaptırmıştı. Geçenden otuz üç akçe alırdı, geçmeyenden
döve döve kırk akçe alırdı. Bunu niçin böyle ederdi? Onun
için ki benden deli, benden güçlü

11. "Meğer Hanım, Oğuz'da Duha Kocaoğlu Deli Dumrul derlerdi bir er var idi. Bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırmıştı. Geçenden otuz üç akçe alırdı, geçmeyenden döve döve kırk akçe alırdı. Bunu niçin böyle ederdi? Onun için ki benden deli, benden güçlü er var mıdır ki çıksın benimle savaşsın der idi. Benim erliğim, bahadırlığım, kahramanlığım, yiğitliğim Rum'a, Şam'a gitsin, ün salsın der idi." Aşağıdakilerden hangisi bu metnin ait olduğu eserin özelliklerinden biri değildir? A) Oğuzların iç ve dış mücadeleleri anlatılmaktadır. B) Bir ön söz ve on iki hikâyeden oluşmuştur. C) Dede Korkut tarafından yazıya geçirilen bu eser, 15. yüzyılda kaleme alınmıştır. D) Eserin iki nüshası mevcuttur. E) Destandan halk hikâyesine geçişin ilk basam oluşturur. ni