Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

11. Tarih boyunca birçok devlet kuran ve uygarlık haline gelen Türk devletleri yaşadıkları dönemler boyunca farklı alfabeler kul

11. Tarih boyunca birçok devlet kuran ve uygarlık haline
gelen Türk devletleri yaşadıkları dönemler boyunca
farklı alfabeler kullanmışlardır. Türklerin tarih boyun-
ca en geniş ölçüde kullandığı beş alfabe sırasıyla
Göktürk, Uygur, Arap-Islam, Kiril ve Lat

11. Tarih boyunca birçok devlet kuran ve uygarlık haline gelen Türk devletleri yaşadıkları dönemler boyunca farklı alfabeler kullanmışlardır. Türklerin tarih boyun- ca en geniş ölçüde kullandığı beş alfabe sırasıyla Göktürk, Uygur, Arap-Islam, Kiril ve Latin alfabesidir. Türklerin ilk milli alfabesi olan Göktürk alfabesi sade- ce Türkler tarafından kullanılmıştır. En uzun süre kul- lanılanı ise Arap alfabesi olmuştur. Halen kullanılan Latin harfleri 1 Kasım 1928 tarihinde kabul edilmiştir. Bu beş alfabenin yanı sıra kısa süreli kullanılan ve ta- rihimizde pek etkisi olmayan başka alfabeler de var- dır. Soğd Alfabesi ve İbrani Alfabesi bu alfabelerden- dir. Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolları nelerdir? (A)) Tanımlama - Örnekleme BKarşılaştırma - Sayısal Verilerden Yararlanma Sayısal Verilerden Yararlanma - Tanımlama DÖrnekleme - Karşılaştırma