Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

12. Divan şiirinde sanatçılar, hastalıkları genellikle sevgili ve âşık arasındaki münasebetler çerçevesinde ele alıp işlemişlerd

12. Divan şiirinde sanatçılar, hastalıkları genellikle sevgili
ve âşık arasındaki münasebetler çerçevesinde ele alıp
işlemişlerdir.
2
O
Buna göre aşağıdaki beyitlerden hangisi bu duruma
örnek olarak gösterilemez?
A) Dil-tabibisin didüm derdüme dermân eyleg

12. Divan şiirinde sanatçılar, hastalıkları genellikle sevgili ve âşık arasındaki münasebetler çerçevesinde ele alıp işlemişlerdir. 2 O Buna göre aşağıdaki beyitlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez? A) Dil-tabibisin didüm derdüme dermân eylegil Didi öldürmek gerek tâ gide senden bu maraz B) Gözüm yaşı ile cigerüm kanı uyuşdı Vardı yolına düşdi yatur kanlar içinde C) Hicrânun odindan cigerüm toptolu kandur Lâle bigi yüregüm anunçun hafakândur DY Sohbetün Sohbetün mübtelâya sıhhat olur Bir selâmun alan selâmet olur Bakkal içürdi bana sarb sirke kâse kâse Döndi hem iki gözüm kan ile toli tâse