Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

12. Tahir'i eli bağlı köşke getiriyorlar. Huzura çıkınca padişah diyor ki: - Oğlum! Benim büyük yeminim var. Yeminimi boza- mam.

12. Tahir'i eli bağlı köşke getiriyorlar. Huzura çıkınca
padişah diyor ki:
- Oğlum! Benim büyük yeminim var. Yeminimi boza-
mam. Kızım Zühre'den vazgeç. Seni padişah yapa-
cağım. Hangi padişahın kızını dersen onu alacağım.
Yalnız kızım Zühre'den vazgeç.
-

12. Tahir'i eli bağlı köşke getiriyorlar. Huzura çıkınca padişah diyor ki: - Oğlum! Benim büyük yeminim var. Yeminimi boza- mam. Kızım Zühre'den vazgeç. Seni padişah yapa- cağım. Hangi padişahın kızını dersen onu alacağım. Yalnız kızım Zühre'den vazgeç. - Amca! Söz ile geçemem, saz ile geçersem, bilemi- yorum, diyor. Elinin kelepçelerini çözüyorlar. Sazı alıyor destine, koyuyor sinesinin üstüne. Katil amcasına ne diyor bakalım: Elim bağlı divanına gelmişim Divana bağışla beni sen emmi Gözyaşıyla name yazmış yâr bana Nameye bağışla beni sen emmi Böyle deyince Ethem Şah: - Vurun boynunu, diyor. Hâlâ Zühre'nin ismini ağzına alıyor. Ali Han Vezir ayağa kalkıyor. - Ulan, katil şah! Lan, katil herif! Padişah nesline kılıç sallanmaz. Sen kim oluyorsun? Söyle sen oğlum. Aldı bakalım Tahir ne dedi: Derya kenarında yüksek adalar Esen yeller yâr zülfünü zedeler Bana gelsin yâre gelen gadalar Bu parçadan halk hikâyelerinin genel özelliklerin- den hangisine ulaşılamaz? A) Nazım-nesir karışık bir şekilde oluşturulur. B) Genellikle aşk ve kahramanlık konuları işlenir. C) Söyleyeni belli olmayan anonim nitelikli metinler- dir. D) Öyküleyici ve betimleyici anlatıma yer verilir. E) Çoğu hikâye "hâkim bakış açısı" ile anlatılır.