Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

13. 240 litrelik bir havuzu ayn kapasitedeki 3 musluk 5 saatte dolduruyor. Buna göre, 480 litrelik bir havuzu aym ka pasitedeki

13. 240 litrelik bir havuzu ayn kapasitedeki 3
musluk 5 saatte dolduruyor.
Buna göre, 480 litrelik bir havuzu aym ka
pasitedeki 5 musluk kaç saatte doldurur?
A) 2
14. Aşağıdaki tabloda x ve y değişkenlerinin de-
ğişimi gösterilmiştir.
X
y
Yukarıdaki tabloy

13. 240 litrelik bir havuzu ayn kapasitedeki 3 musluk 5 saatte dolduruyor. Buna göre, 480 litrelik bir havuzu aym ka pasitedeki 5 musluk kaç saatte doldurur? A) 2 14. Aşağıdaki tabloda x ve y değişkenlerinin de- ğişimi gösterilmiştir. X y Yukarıdaki tabloya göre, aşağıdakilerden hangileri yanlıştır? 1 4 2 A) I ve III C) II ve III 8 1. x ile y doğru orantılıdır. II. x ile y ters orantılıdır. III. x = 8 iken y = 36 dır. IV. x = 12 iken y = 48 dir. 3 12 B) II ve IV D) I ve IV 4 16 103