Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

13. Aşağıdaki beyitlerin hangisi bir kasidenin "methiye" bölümünden alınmış olabilir? A) Semt-i yârdan bilmedi kim esdi mi bâd-ı

13. Aşağıdaki beyitlerin hangisi bir kasidenin "methiye"
bölümünden alınmış olabilir?
A) Semt-i yârdan bilmedi kim esdi mi bâd-ı sabâ
Yohsa gice zulmetünde şu'leden mi min izam
B) Hem Süleymândur hem İskender ol 'ârif kim o dem
Bir periyle 'âlern-i âb itme

13. Aşağıdaki beyitlerin hangisi bir kasidenin "methiye" bölümünden alınmış olabilir? A) Semt-i yârdan bilmedi kim esdi mi bâd-ı sabâ Yohsa gice zulmetünde şu'leden mi min izam B) Hem Süleymândur hem İskender ol 'ârif kim o dem Bir periyle 'âlern-i âb itmeği mu'tâd ider C) Tâze cân buldı cihân irdi nebâtâta hayât Ellerinde harekât eyleseler serv ü çenâr bielbiabigous ay mabland and D) Yine ferrâş-i sabâ sahn-ı ribât-ı çemene Geldi bir kafile kondurdı yüki cümle bahâr Jevgnar E) Lâlelerle bezene niteki deşt ü sahrâ Nitekim güller ile zeyn olan dest ü destâr Gaunod moline