Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

13. "Hint üslubu, Hint tarzı" anlamına gelen sebkihindi, Iran'dan Hindistan'a gelen İranlı şairlerce geliştirilmiş daha sonra ba

13. "Hint üslubu, Hint tarzı" anlamına gelen sebkihindi,
Iran'dan Hindistan'a gelen İranlı şairlerce geliştirilmiş
daha sonra bazı divan şairlerini de etkisi altına almış
bir akımdır. Bu anlayışla yazılan şiirlerde anlam olabil-
diğince kapalı; dil oldukça

13. "Hint üslubu, Hint tarzı" anlamına gelen sebkihindi, Iran'dan Hindistan'a gelen İranlı şairlerce geliştirilmiş daha sonra bazı divan şairlerini de etkisi altına almış bir akımdır. Bu anlayışla yazılan şiirlerde anlam olabil- diğince kapalı; dil oldukça ağır, sanatlı ve süslüdür. Bu akımla yazılan şiirlerde başta tasavvuf olmak üzere so- yut konular daha çok ele alınmıştır. Buna göre; I. Naili, II. Neşati, III. Şeyh Galip sanatçılarından hangilerinin yukarıda sözü edilen akımın etkisinde kaldığı söylenebilir? B) Yalnız II A) Yalnız I D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III