Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

13. Meğer hanım, Oğuz'da Duha Koca oğlu Deli Dumrul derlerdi bir er var idi. Bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırmıştı. Geçen

13. Meğer hanım, Oğuz'da Duha Koca oğlu Deli Dumrul
derlerdi bir er var idi. Bir kuru çayın üzerine bir
köprü yaptırmıştı. Geçeninden otuz üç akçe alırdı,
geçmeyeninden döve döve kırk akçe alırdı. Bunu niçin
böyle ederdi? Onun için ki: "Benden deli, benden

13. Meğer hanım, Oğuz'da Duha Koca oğlu Deli Dumrul derlerdi bir er var idi. Bir kuru çayın üzerine bir köprü yaptırmıştı. Geçeninden otuz üç akçe alırdı, geçmeyeninden döve döve kırk akçe alırdı. Bunu niçin böyle ederdi? Onun için ki: "Benden deli, benden güçlü er var mıdır ki çıksın benimle savaşsın, benim erliğim, bahadırlığım, kahramanlığım, yiğitliğim Rum'a, Şam'a gitsin, ün salsın." der idi. umantulud (...) Deli Dumrul kırk yiğit ile yiyip içip otururken ansızın Azrail çıkageldi. Azrail'i ne çavuş gördü, ne kapici. Deli Dumrul'un görür gözü görmez oldu, tutar elleri tutmaz oldu. Dünya âlem Deli Dumrul'un gözüne karanlık oldu. Çağırıp Deli Dumrul söyler, görelim hanım ne söyler... Der: (0 idebe "Bre ne heybetli ihtiyarsın Kapıcılar seni görmedi Çavuşlar seni duymadı bv Opv0 (3 res nabanahusa Benim görür gözlerim görmez oldu Tutar benim ellerim tutmaz oldu Titredi benim canım cûşa geldi." Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır? A) Oğuz Kağan Destanı -B) Divan-ı Hikmet G) Dede Korkut Kitabı D) Battal Gazi Destanı E) Muhakemetu'l-Lugateyn