Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

13. Varlığın mahiyeti ve türleri sorusuna verilen yanıt- lar, varlığın fikir-düşünce veya madde olduğuna dair a iki ana anlayışı öne çıkarmıştır. Varlığın idea veya madde temellerinden birinin veya ik

13. Varlığın mahiyeti ve türleri sorusuna verilen yanıt-
lar, varlığın fikir-düşünce veya madde olduğuna dair a
iki ana anlayışı öne çıkarmıştır. Varlığın idea veya
madde temellerinden birinin veya ikisinin birlikte ele
alınışı günümüzde de pek çok v

13. Varlığın mahiyeti ve türleri sorusuna verilen yanıt- lar, varlığın fikir-düşünce veya madde olduğuna dair a iki ana anlayışı öne çıkarmıştır. Varlığın idea veya madde temellerinden birinin veya ikisinin birlikte ele alınışı günümüzde de pek çok varlık anlayışının sa- vunulmasına kaynaklık etmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi felsefeni varlığı ele alma biçimine uygun değildir? A) Varlık yoktur. B) Varlığı bir bütün olarak ele alır. Varlığı parçalara böler. D) Varlık oluş halindedir. E Varlık düşünseldir.