Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

14. İnsanlık tarihi merak ve arayışla şekillenmiştir. İnsan- lar vahşi doğada ayakta kalmak ve ötekilere karşı sa- vunmak için yeni yollar üretmiştir. Doğanın olumsuz taraflarından merak sayesinde sıy

14. İnsanlık tarihi merak ve arayışla şekillenmiştir. İnsan-
lar vahşi doğada ayakta kalmak ve ötekilere karşı sa-
vunmak için yeni yollar üretmiştir. Doğanın olumsuz
taraflarından merak sayesinde sıyrılmıştır. İnsan ya-
şamını tehdit eden olayları sorgula

14. İnsanlık tarihi merak ve arayışla şekillenmiştir. İnsan- lar vahşi doğada ayakta kalmak ve ötekilere karşı sa- vunmak için yeni yollar üretmiştir. Doğanın olumsuz taraflarından merak sayesinde sıyrılmıştır. İnsan ya- şamını tehdit eden olayları sorgulayarak olumsuz et- kilere çözümler bulmuştur. Peki, yaşamsal ihtiyaçları temin edince geriye ne kalmıştır? Kendini oluşturma imkânı diyebiliriz. Bu durumda boş bir zaman orta- ya çıkar ve özgün üretimlere olanak sağlar. Kimileri bunu, diğerlerini sömürme fırsatı olarak değerlen- dirmiş kimileri de sorgulamaya başlamıştır. Burada felsefe sadece zor durumlarda değil, rahatlıkta da sorgulayan, merak eden, düşünen insanlarda ortaya çıkar. ♡ Bu parçaya göre felsefenin ortaya çıkması için öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gerçekleş- mesi gerekmektedir? A) Düşünme ve merak duygusunun gelişmesi B) İhtiyaçları giderdikten sonra kalan boş vakitler C) Sorgulamanın getirdiği yeni bilgi türleri D) Doğa kaynaklarının araştırılmaya başlanması E) Diğer insanları sömürü altına alma isteği