Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

14. Teksaslı av köpekleri Güney Afrika'nın kaçak avcılık karşıtı çalışmalarında devrim yaratıyor. Kimi tahminle- re göre son 10

14. Teksaslı av köpekleri Güney Afrika'nın kaçak avcılık
karşıtı çalışmalarında devrim yaratıyor. Kimi tahminle-
re göre son 10 yıl içinde Kruger Ulusal Parkı bölgesin-
de öldürülen dar dudaklı gergedan sayısı 4 bin. Geri-
ye kaç gergedan kaldığı ise tartı

14. Teksaslı av köpekleri Güney Afrika'nın kaçak avcılık karşıtı çalışmalarında devrim yaratıyor. Kimi tahminle- re göre son 10 yıl içinde Kruger Ulusal Parkı bölgesin- de öldürülen dar dudaklı gergedan sayısı 4 bin. Geri- ye kaç gergedan kaldığı ise tartırşmaya açık. İddialara göre 5 ila 9 bin arasında. Teksaslı çiftçi Braman'ın ye- tiştirdiği av köpekleri yetkililere göre Mayıs 2018'den beri parktaki kaçak gergedan avcılığında yüzde 24'lük bir düşüşe ve kaçak avcıların yakalanmasında da yüz- de 54'lük bir artışa katkı sağladı. Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerin hangi si şöylenemez? A Sayısal verilerden yararlanılmıştır. B) Kesinliği olmayan yargılara yer verilmiştir Başkasından duyulma bildiren yargılar vardır. Karşılaştırmaya başvurulmuştur/ ur Birinci kişili anlatım kullanılmıştır. in to Yid VINC