Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

15. B 5 ● Türkçe 3 1 2 B Bir okulun idari odalarının krokisi yukarıdaki gi- bidir. İdari odaların yerleri ile ilgili aşağıdakile

15.
B
5
●
Türkçe
3
1
2
B
Bir okulun idari odalarının krokisi yukarıdaki gi-
bidir. İdari odaların yerleri ile ilgili aşağıdakiler
bilinmektedir:
● Krokide Kütüphane, Bilgi İşlem Odası, Muha-
sebe ve Satın Alma Odası, Müdür Odası ve
Müdür Yardımcısı Odası o

15. B 5 ● Türkçe 3 1 2 B Bir okulun idari odalarının krokisi yukarıdaki gi- bidir. İdari odaların yerleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir: ● Krokide Kütüphane, Bilgi İşlem Odası, Muha- sebe ve Satın Alma Odası, Müdür Odası ve Müdür Yardımcısı Odası olmak üzere beş oda gösterilmektedir. • Bilgi İşlem Odası ile Muhasebe ve Satın Alma Odası, Müdür Odası ile Müdür Yardımcısı Oda- si yan yanadır. Krokide Muhasebe ve Satın Alma Odası 5 no.lu yerde, Müdür Yardımcısı Odası da 2 no.lu yer- dedir. (Not: Sınır ortaklığı bulunan odalar komşu kabul edi- lecektir.) Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez? A) Müdür Odası 1 no.lu yerdedir. B) Kütüphane'nin, Müdür Yardımcısı Odası'ndan başka komşusu yoktur. C) Müdür Odası hem Bilgi İşlem Odası'na hem de Müdür Yardımcısı Odası'na komşudur. D) Muhasebe ve Satın Alma Odası'nın tek komşusu Bilgi İşlem Odası'dır. 16. Palme Yayınevi