Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

15. "Insan Olmayı Öğrenmek" temasıyla gerçekleştirilen 24. Dünya Felsefe Kongresinde, ilinek birey ile insan olmayı başaran birey karşılaştırılmıştır. İlinek birey; sifatların, statülerin ve makamları

15. "Insan Olmayı Öğrenmek" temasıyla gerçekleştirilen
24. Dünya Felsefe Kongresinde, ilinek birey ile insan
olmayı başaran birey karşılaştırılmıştır. İlinek birey;
sifatların, statülerin ve makamların ardına sığınır.
Kendisini ve karşısındakini sifat ve s

15. "Insan Olmayı Öğrenmek" temasıyla gerçekleştirilen 24. Dünya Felsefe Kongresinde, ilinek birey ile insan olmayı başaran birey karşılaştırılmıştır. İlinek birey; sifatların, statülerin ve makamların ardına sığınır. Kendisini ve karşısındakini sifat ve stütüleriyle değerlendirir. Karşısındaki bireyi, insani koşullarıyla birlikte değerlendirmez. Onu öteler, küçümser ya da ona itaat eder. Bu iki durum da "insan olmayı öğrenme" süreci önündeki aşılması güç devasa engellerdir. Bu engeli aşmanın en önemli araçları; bireye akla dayalı biçimde sorular sorma, var olan tarihsel ve toplumsal gerçekliği çok yönlü anlama ve sorgulama, eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırmayı sağlayabilecek bir eğitim ortamını sunabilmedir. Hem düşünmeyi öğrenmeye hem de sorgulayan ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmeye yönelen bir eğitimin olmazsa olmazı da felsefedir. Çünkü felsefi düşünüşü ve sorgulayışı içermeyen bir eğitim yeni sifatzedeler, yeni ilinek insanlar yetiştirmekten öteye geçemeyecektir. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Kalipsal değerlendirme biçimleri, insan olmayı öğrenmeyi zorlaştırır. B) İlinek insanın davranışları karşısındakinin konumuna göre değişkenlik gösterir. C) insan olmanın tek yöntemi eleştirel becerileri kazandıracak eğitim biçimidir. D) Felsefeden kopuk bir eğitim anlayışı, ilinek bireylerin varlığını artırabilir. E) Insan olmak, felsefi kavrayışı içeren eğitim anlayışıyla desteklenebilir.