Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

15. Thomas Kuhn'a göre, bilimi anlamak için bilim insanının zih- nini şekillendiren değerleri, zihinsel dünyasını, zihninde e men görüşleri, yaşadığı çağın bilim dünyasını dikkate almak gerekir. Çünkü

15. Thomas Kuhn'a göre, bilimi anlamak için bilim insanının zih-
nini şekillendiren değerleri, zihinsel dünyasını, zihninde e
men görüşleri, yaşadığı çağın bilim dünyasını dikkate almak
gerekir. Çünkü bilimsel bilgiler ister istemez bunlardan et-
kilenmekt

15. Thomas Kuhn'a göre, bilimi anlamak için bilim insanının zih- nini şekillendiren değerleri, zihinsel dünyasını, zihninde e men görüşleri, yaşadığı çağın bilim dünyasını dikkate almak gerekir. Çünkü bilimsel bilgiler ister istemez bunlardan et- kilenmektedir. Kuhn, belli bir bilim döneminde, bilimsel ça- lışmaların gerçekleştirilmesinde bilim insanlarına kılavuzluk eden, dönemin bilim insanları arasında paylaşılan görüşle- ege- re "paradigma" adını verir. teri nieex Buna göre, "paradigma" için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bilim adamlarına dış dünyayı açıklamada kuramsal ba- kış açısı sağlar.usu Brisb B) Bilim insanlarının nesnel ve bağımsız bilimsel çalışma sürdürmelerini sağlar. C) Bilim insanlarının bilimsel çalışmalarını yönlendiren ha- zir modellerdir. D) Bilim insanına doğa olayları hakkında tahminler yapma olanağı sunar. E) Bilim insanlarının olguları açıklamasını sağlayan zihin haritalarıdır. Prf YayınlarI