Soru:

18. I ve II. Dünya savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş, büyük maddi kayıplar olmuştur. Bu savaşlarla or- taya çıkan

18. I ve II. Dünya savaşlarında milyonlarca insan yaşamını
yitirmiş, büyük maddi kayıplar olmuştur. Bu savaşlarla or-
taya çıkan olumsuz durumun bir daha yaşanmaması için
çeşitli siyasi, askerî ve ekonomik örgütler kurulmuştur.
Bunlardan bazıları NATO, IMF

18. I ve II. Dünya savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş, büyük maddi kayıplar olmuştur. Bu savaşlarla or- taya çıkan olumsuz durumun bir daha yaşanmaması için çeşitli siyasi, askerî ve ekonomik örgütler kurulmuştur. Bunlardan bazıları NATO, IMF ve Birleşmiş Milletler örgü- tüdür. Bu örgütlerin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangi- sinde doğru eşleştirilmiştir? 20. NATO IMF Birleşmiş Milletler Ekonomik Askerî Siyasi Ekonomik A) Siyasi B) Askerî C) Ekonomik DJ Siyasi Askeri Askerî Askerî Siyasi Ekonomik Siyasi Ekonomik 17

Soru Çözümünü Göster