Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

2. 1. Boğazına yabancı bir cisim kaçtığı için soluk ala- mayan kişilerde, cismin hemen çıkarılarak tika- nan soluk borusunun açı

2.
1. Boğazına yabancı bir cisim kaçtığı için soluk ala-
mayan kişilerde, cismin hemen çıkarılarak tika-
nan soluk borusunun açılması gerekir.
Bunun için solunumu durmuş olan kişiyi öne doğ-
ru eğerek başının olabildiğince aşağıya sarkma-
sını sağlayın.
II

2. 1. Boğazına yabancı bir cisim kaçtığı için soluk ala- mayan kişilerde, cismin hemen çıkarılarak tika- nan soluk borusunun açılması gerekir. Bunun için solunumu durmuş olan kişiyi öne doğ- ru eğerek başının olabildiğince aşağıya sarkma- sını sağlayın. III. Bir yandan da kürek kemiklerinin arasına yumru- ğunuzla hızlıca vurun. IV. Böylece soluk borusunu tıkayan cisim yukarıya doğru çıkarak bazen kendiliğinden dışarı atılabilir. Eğer gırtlaktaki cisim ağızdan bakıldığında görü- lebilecek bir yerdeyse ilk yardımı yapan kişi işaret parmağını sokarak cismi çekip alabilir. Yukarıdaki cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sonuncu olur2 X A) I B) II www.pelikankitabevi.com.tr C) III D) IV E) V