Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

2. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazınız. a. Divan edebiyatı, Fars edebiyatından etkilenme

2. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğru ise karşısına D,
yanlış ise Y yazınız.
a. Divan edebiyatı, Fars edebiyatından etkilenmemiştir. ()
b. Gazelde daha çok felsefi konular işlenir. ()
c. Divan şiirinde söz ve anlam sanatlarına sıkça
başvurulmuştur. ()
d

2. Aşağıdaki cümlelerdeki bilgiler doğru ise karşısına D, yanlış ise Y yazınız. a. Divan edebiyatı, Fars edebiyatından etkilenmemiştir. () b. Gazelde daha çok felsefi konular işlenir. () c. Divan şiirinde söz ve anlam sanatlarına sıkça başvurulmuştur. () d.Divan şiirinde genellikle tam ve zengin kafiye kullanılmıştır. () e.Divan Edebiyatı; Klasik Türk Edebiyatı, Yüksek Zümre Edebiyatı, Saray Edebiyatı gibi adlarla anılmıştır. () f. Divan şiirinde genellikle somut konular işlenmiştir. () g. Divan şiiri kuralcı bir edebiyat değildir.() g. Divan şiirinde birçok aruz kalıbı vardır. () h.Divan şiirinde kelime seçimi önemli değildir. () 1. Mahlas, takma ad demektir. ()