Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

2. Avrupalılar, Haçlı Seferleri sırasında bir aydınlanma dönemi yaşayan İslam uygarlığından yararlanmışlardır. Avrupalılar; Müsl

2. Avrupalılar, Haçlı Seferleri sırasında bir aydınlanma
dönemi yaşayan İslam uygarlığından yararlanmışlardır.
Avrupalılar; Müslümanların daha önce Arapçaya çevir-
diği eski Yunan yapıtları ile Farabi ve İbn Sina gibi Türk
İslam bilginlerinin eserlerinden

2. Avrupalılar, Haçlı Seferleri sırasında bir aydınlanma dönemi yaşayan İslam uygarlığından yararlanmışlardır. Avrupalılar; Müslümanların daha önce Arapçaya çevir- diği eski Yunan yapıtları ile Farabi ve İbn Sina gibi Türk İslam bilginlerinin eserlerinden çeviriler yapmışlar, bilim ve teknik alanındaki gelişmelerle ortaya çıkan pusula- yı, barutu ve kâğıdı Avrupa'ya götürmüşlerdir. Haçlılar; Müslümanlardan halı, ipek, pamuklu kumaş dokuma- cılığı öğrenmişlerdir. Müslümanlardan öğrendikleriyle ufukları genişleyen Avrupalılar, yeni arayışlara yönel- mişlerdir. Zeynep Öğretmen, sınıfta bu parçayı okuduktan sonra öğrencilerine, "Bu bilgiler, Avrupa'da hangi gelişmelerin- başlamasına ortam hazırlamıştır?" sorusunu sormuştur. Bu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış cevap vermiştir? A) Mehtap: Coğrafi Keşiflerin B) Sercan: Rönesans Hareketlerinin C) Nurçe: Reform Hareketlerinin D) Fatih: Aydınlanma Çağı'nın E) Yudum: Kavimler Göçü'nün