Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Edebiyatımızda tercüme eserlerle birlikte telif eserle- rin de yoğun bir biçimde kaleme alındığı dönemidir. Bu yüzyılda özell

2. Edebiyatımızda tercüme eserlerle birlikte telif eserle-
rin de yoğun bir biçimde kaleme alındığı dönemidir. Bu
yüzyılda özellikle; tıp üzerine yapılan çalışmalar, ayet ve
hadis tercümeleri, evliya menkibelerinin sıklıkla yazıldığı
dönemdir. Hz. Hamza'nı

2. Edebiyatımızda tercüme eserlerle birlikte telif eserle- rin de yoğun bir biçimde kaleme alındığı dönemidir. Bu yüzyılda özellikle; tıp üzerine yapılan çalışmalar, ayet ve hadis tercümeleri, evliya menkibelerinin sıklıkla yazıldığı dönemdir. Hz. Hamza'nın kahramanlıklarının anlatıldığı Hamzanâmeler, Seyyid Battal Gazi'nin kahramanlıkları- nın anlatıldığı Battalnâmeler, Danişmend Ahmed Gazi'nin kahramanlıklarının anlatıldığı Danişmendnameler ve Ho- rasanlı Ebu Müslim'in kahramanlıklarının anlatıldığı Ebu Müslimnâme de denen Ebu Müslim Kitabı da bu yüzyılın mensur eserleri arasında sayılabilir. Yukarıdaki parçada Türk edebiyatının hangi yüzyılın- dan söz edilmektedir? A) VII. yy. D) XVI. yy. B) XI. yy A E) XIX. yy. XIV. yy.