Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Gülzar salın mevsimidir geşt ü güzarın Ver hükmünü ey serv-i revan köhne baharın Dök zülfünü semmûr giyinsin ko izarın Ver hü

2.
Gülzar salın mevsimidir geşt ü güzarın
Ver hükmünü ey serv-i revan köhne baharın
Dök zülfünü semmûr giyinsin ko izarın
Ver hükmünü ey serv-i revan köhne baharın
Yukarıdaki dizelerin alındığı nazım biçimiyle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylen

2. Gülzar salın mevsimidir geşt ü güzarın Ver hükmünü ey serv-i revan köhne baharın Dök zülfünü semmûr giyinsin ko izarın Ver hükmünü ey serv-i revan köhne baharın Yukarıdaki dizelerin alındığı nazım biçimiyle ilgili ola- rak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A Halk edebiyatındaki türküden esinlenilerek oluşturulur. B Edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Fuzuli'dir. C) Nakarat adı verilen tekrar dzelerine yer verilir. D) Bestelenmek amacıyla kaleme alınır. E) Türk şairlerinin oluşturduğu bir nazım biçimidir.