Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2. Yahya Kemal'in şiirlerini dikkatlice incelediğiniz za- man bütün sözcüklerin bir orkestra gibi hareket et- tiğini görürsünüz.

2. Yahya Kemal'in şiirlerini dikkatlice incelediğiniz za-
man bütün sözcüklerin bir orkestra gibi hareket et-
tiğini görürsünüz.
Bu parçadaki altı çizili sözle sözcüklerin hangi
özelliği belirtilmek istenmiştir?
(A) Müzikal uyum içinde olması
BDerin anlaml

2. Yahya Kemal'in şiirlerini dikkatlice incelediğiniz za- man bütün sözcüklerin bir orkestra gibi hareket et- tiğini görürsünüz. Bu parçadaki altı çizili sözle sözcüklerin hangi özelliği belirtilmek istenmiştir? (A) Müzikal uyum içinde olması BDerin anlamlar içermesi Anlaşılır nitelikler taşıması Akıcılık sağlamadığı E) Okunuşunun kolay olduğu YAYINLARI LİMİT