Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

21. Türk kağanı şimdiki gibi kargaşalık olmaksızın Ötüken Ormanı'nda oturursa ilde sıkıntı olmayacaktır. (...) Ötü- ken Ormanı'n

21. Türk kağanı şimdiki gibi kargaşalık olmaksızın Ötüken
Ormanı'nda oturursa ilde sıkıntı olmayacaktır. (...) Ötü-
ken Ormanı'nda yabancı hükümdar yoktur, yurdu yöne-
tecek yer
Ötüken Ormanı'dır. Burada yerleşip Çin hal-
kıyla aramı düzelttim. Altın, gümü

21. Türk kağanı şimdiki gibi kargaşalık olmaksızın Ötüken Ormanı'nda oturursa ilde sıkıntı olmayacaktır. (...) Ötü- ken Ormanı'nda yabancı hükümdar yoktur, yurdu yöne- tecek yer Ötüken Ormanı'dır. Burada yerleşip Çin hal- kıyla aramı düzelttim. Altın, gümüş, ipeği sayısız, öylece veren Çin budununun dili tatlı, hediyeleri yumuşakmış. Bu tatlı dili, yumuşak hediyeleriyle kandırarak uzaktaki halkı yaklaştırırmış... Ey Türk halkı onun tatlı diliyle, yu- muşak hediyesiyle bozulup çoğunuz öldünüz. İçinizdeki kötü kişiler sizi şöyle kışkırtmışlardı: "Uzakta iseler kötü hediye verirler, yakında iseler iyi hediye verirler." Bu parçadan Türklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle çıkarılır? A) Gök Tanrı inancına bağlı oldukları B) Yurt bilincine sahip ve toprağına bağlı oldukları C) Cihan hâkimiyeti ülküsünü taşıdıkları D) Devlet işlerini kurultayda görüştükleri E) Bilgili ve tecrübeli kişilerin sözlerine değer verdikleri 23