Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. 1. Muhammesin özel bir biçimidir ve beş dizeli müsteal bentlerden oluşur. II. Aruzun sadece "mefûlü mefâ'ilün fa’ülün" kalıbı

3.
1. Muhammesin özel bir biçimidir ve beş dizeli
müsteal bentlerden oluşur.
II. Aruzun sadece "mefûlü mefâ'ilün fa’ülün" kalıbı
ile yazılır.
III. Kafiye şeması "aaaab / ccccb..." şeklindedir.
IV. Bu türün en güzel örneklerini Şeyh Galip "Hüsn ü
Aşk" adlı

3. 1. Muhammesin özel bir biçimidir ve beş dizeli müsteal bentlerden oluşur. II. Aruzun sadece "mefûlü mefâ'ilün fa’ülün" kalıbı ile yazılır. III. Kafiye şeması "aaaab / ccccb..." şeklindedir. IV. Bu türün en güzel örneklerini Şeyh Galip "Hüsn ü Aşk" adlı eserinde vermiştir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde hakkında bil- gi verilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Tardiye B) Terkibibent D) Gázel E) Mesnevi Terciibent