Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

3 6 10. Hasan Sabbah'ı daha çok Avrupalılar esrarengiz bir ha- vaya büründürmüşlerdir. Batıniler, Hasan Sabbah'tan önce de vardı

3
6
10. Hasan Sabbah'ı daha çok Avrupalılar esrarengiz bir ha-
vaya büründürmüşlerdir. Batıniler, Hasan Sabbah'tan
önce de vardı. Selçuklular; İran, Orta Doğu ve Anadolu'ya
yayıldıklarında çoklukla Selçuklu sahasında, 160 yıl en
etkili faaliyetlerini göste

3 6 10. Hasan Sabbah'ı daha çok Avrupalılar esrarengiz bir ha- vaya büründürmüşlerdir. Batıniler, Hasan Sabbah'tan önce de vardı. Selçuklular; İran, Orta Doğu ve Anadolu'ya yayıldıklarında çoklukla Selçuklu sahasında, 160 yıl en etkili faaliyetlerini gösteren Batıniler, İsmaililerin bir ko- luydu. Üstelik bu kol, çeşitli küçük değişikliklerle beraber günümüze kadar gelmiştir. Alamut Kalesi denilen yerde, fedailerine yüklediği inançla onları, davasına kendini adamış bir canlı bomba hâline getiren Hasan Sabbah, Batılı romancıların oryantalist yaklaşımlarıyla bir masal kahramanına dönüştürülmüştür. Oysa o bir tarihî şah- siyettir. Ama Batılıların bu yaklaşımları ilgi uyandırınca tarihsel romancılığı, insanların merakını sömürmek yo- luyla bir ticaret kapısı yapan yerli romancı ve yayıncılar da modaya uymuş ve Hasan Sabbah'ı da hareketini de fedailerini de bir masal tadında gizemli anlatıların konusu yapmış; böylelikle kurgusal yapı, tarihsel yapıyı unuttur- muştur. Bu parçada yazar, aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmaktadır? A) Yerli bir konunun yerli sanatçılarca işlenmeyip ya- bancılara bırakılmasına B) Tarihsel kişilerin yaşamlarının gerçeğine sadık kalı- narak yansıtılmasına C) Tarihsel konuları bilmeyen sanatçıların tarihsel roman yazmalarına DYRoman tekniğiyle yazılması gereken konunun fan- tastik anlatımla verilmesine Yerli ve yabancı sanatçıların farklı amaçlarla tarihî gerçekliği saptırmalarına