Soru:

3 . Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Türkiye' deki tarım politikalarının amaçları arasında sayı- lamaz? A) Kırsal kesimlerin ka

3
.
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Türkiye'
deki tarım politikalarının amaçları arasında sayı-
lamaz?
A) Kırsal kesimlerin kalkınması
B) Üretim düzeyinin, verimin ve tarım ürünleri ihra-
catının artırılması
C) Üretimde doğal etkenlerin etkisinin artırıl

3 . Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Türkiye' deki tarım politikalarının amaçları arasında sayı- lamaz? A) Kırsal kesimlerin kalkınması B) Üretim düzeyinin, verimin ve tarım ürünleri ihra- catının artırılması C) Üretimde doğal etkenlerin etkisinin artırılması D) Tarımsal ürünlerde kendine yeterlilik seviyesinin yükseltilip artan nüfusun beslenme ihtiyacının karşılanması E) Tarımsal gelirlerin artırılarak süreklilik ka- zandırılması

Soru Çözümünü Göster