Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

3. Aşağıdakilerin hangisinde halk edebiyatı nesir ör- nekleri bir arada verilmiştir? A) Deyim-karagöz - orta oyunu - koşma B) Fı

3.
Aşağıdakilerin hangisinde halk edebiyatı nesir ör-
nekleri bir arada verilmiştir?
A) Deyim-karagöz - orta oyunu - koşma
B) Fıkra - destan efsane - halk hikâyesi
C) Bilmece-tekerleme meddah - türkü
D) Atasözü fıkra - halk hikâyesi - masal
E) Ninni - masa

3. Aşağıdakilerin hangisinde halk edebiyatı nesir ör- nekleri bir arada verilmiştir? A) Deyim-karagöz - orta oyunu - koşma B) Fıkra - destan efsane - halk hikâyesi C) Bilmece-tekerleme meddah - türkü D) Atasözü fıkra - halk hikâyesi - masal E) Ninni - masal - halk hikâyesi - mani 1 - 101