Soru:

3. Aşırı sevinç, soğukta kalma ya da yaşamı teh- dit eden durumlarda böbrek üstü bezinin öz (medulla) kısmından adrenalin hormon

3. Aşırı sevinç, soğukta kalma ya da yaşamı teh-
dit eden durumlarda böbrek üstü bezinin öz
(medulla) kısmından adrenalin hormonu salgı-
lanır.
Bir insanın pozitif veya negatif stres du-
rumlarında kanındaki adrenalin düzeyinin
yükselmesi,
I. metabolizma h

3. Aşırı sevinç, soğukta kalma ya da yaşamı teh- dit eden durumlarda böbrek üstü bezinin öz (medulla) kısmından adrenalin hormonu salgı- lanır. Bir insanın pozitif veya negatif stres du- rumlarında kanındaki adrenalin düzeyinin yükselmesi, I. metabolizma hızının artması, II. sindirim işlevlerinin hızlanması, III. kalbe, beyne ve iskelet kaslarına giden kan miktarının artması, IV. kan basıncının yükselmesi durumlarında hangilerine yol açar? A) I ve II B) I ve III D) I, III ve IV C) II ve IV E) II, III ve IV