Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

3. Olgun bir domatesin gerçek renginin kırmızı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kırmızı, hasta olmadıkları, her- hangi bir ilacın etkisinde ya da başka alışılmadık şart- lar altında bulunmadıkları anlam

3. Olgun bir domatesin gerçek renginin kırmızı olduğunu
söyleyebiliriz. Çünkü kırmızı, hasta olmadıkları, her-
hangi bir ilacın etkisinde ya da başka alışılmadık şart-
lar altında bulunmadıkları anlamına gelir ki, bu bilinen
gözlemcilerin büyük çoğunluğunu

3. Olgun bir domatesin gerçek renginin kırmızı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kırmızı, hasta olmadıkları, her- hangi bir ilacın etkisinde ya da başka alışılmadık şart- lar altında bulunmadıkları anlamına gelir ki, bu bilinen gözlemcilerin büyük çoğunluğunun beyaz ışık altında olgun bir domatese baktıklarında gördüklerini söyle- dikleri renktir. Öte yandan onun muz rengi olduğunu söyleyen birinin hatalı olduğunu düşünürüz. Çünkü bu, gerçekte kişinin renk duyumunun, büyük çoğunluğun renk duyumundan farklı olmasından başka bir şey de- ğildir. Bu parçada ifade edilen "doğruluk ölçütü" aşağıdaki- lerden hangisidir? ANesneye uygunluk B) Mantıksal tutarlılık C Fayda ilkesi D) Tümel uzlaşım EXApaçıklık