Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. Özdeş ve türdeş iki yayın ucuna sırasıyla m, 4m kütleli cisimler asıldıktan sonra yaylarda Şekā I ve Şekil 1'de ki KL atmalan

3. Özdeş ve türdeş iki yayın ucuna sırasıyla m, 4m kütleli
cisimler asıldıktan sonra yaylarda Şekā I ve Şekil 1'de
ki KL atmalan oluştunuluyor.
K
tid sa IS
Şekil
Şekil 11
Buna göre,
1. K'nin hızı L'ninkinden küçüktür.
11. K'nin periyodu Lhinkinden küçüktür

3. Özdeş ve türdeş iki yayın ucuna sırasıyla m, 4m kütleli cisimler asıldıktan sonra yaylarda Şekā I ve Şekil 1'de ki KL atmalan oluştunuluyor. K tid sa IS Şekil Şekil 11 Buna göre, 1. K'nin hızı L'ninkinden küçüktür. 11. K'nin periyodu Lhinkinden küçüktür. W. Knin genliği L'ninone eşittir. fargılarından hangileri doğrudur? (Bölmeler eşit aralıklıdır.) S8 A) Yalnız 1 B) I ve II D) Il ve II E) 1, Il ve 08 C) I ve II