Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fizik Soruları

TYT, AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES hazırlık sürecinde dilediğin dersten soru çözüm desteği almak ister misin? Kunduz’a sorularını sor, alanında uzman eğitmenler cevaplasın.
13.
......... 10 cm
+
V = 100 V
Sadece elektriksel kuvvetlerin et-
kili olduğu şekildeki paralel levhalar
sisteminde A noktasından serbest
bırakılan bir elektronun (+) levhadan
5 cm uzaktaki bir noktada kinetik
enerjisi kaç joule değerindedir?
(Elektronun yükü = 1,6. 10-19 coulomb)
15
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
13. ......... 10 cm + V = 100 V Sadece elektriksel kuvvetlerin et- kili olduğu şekildeki paralel levhalar sisteminde A noktasından serbest bırakılan bir elektronun (+) levhadan 5 cm uzaktaki bir noktada kinetik enerjisi kaç joule değerindedir? (Elektronun yükü = 1,6. 10-19 coulomb) 15
YORUMA DEVAM:
y
A) EK > EL > EM
C) EK> ELEM
İçinde oyuk bulunan
yüklü bir iletkenin şekil-
deki K, L, M noktalarında
oluşturduğu elektrik
alan şiddeti Ek, EL, EM
nasıldır?
B) EM> EL > EK
D) EK = 0; Et > EM
E) Ex=0; E₁ = 0; EM = 0
Kür
oldu
1.
yar
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
YORUMA DEVAM: y A) EK > EL > EM C) EK> ELEM İçinde oyuk bulunan yüklü bir iletkenin şekil- deki K, L, M noktalarında oluşturduğu elektrik alan şiddeti Ek, EL, EM nasıldır? B) EM> EL > EK D) EK = 0; Et > EM E) Ex=0; E₁ = 0; EM = 0 Kür oldu 1. yar
11. Potansiyel farkı 100 V olan bir üreteç,
aralarında 10 cm uzaklık olan paralel
levhalara şekildeki gibi bağlanıyor.
10 cm
++++
+q
V = 100 V +
++++
Levhalar arasındaki boşluğa yükü q,
ağırlığı 0,1 N olan bir parçacık konul-
duğunda hareketsiz olarak dengede
durmaktadır
Buna göre, parçacığın q yükü kaç C
dur?
ÜNİTE - 2
ELEKTRİK VE MANYETİZMA
Fizik
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
11. Potansiyel farkı 100 V olan bir üreteç, aralarında 10 cm uzaklık olan paralel levhalara şekildeki gibi bağlanıyor. 10 cm ++++ +q V = 100 V + ++++ Levhalar arasındaki boşluğa yükü q, ağırlığı 0,1 N olan bir parçacık konul- duğunda hareketsiz olarak dengede durmaktadır Buna göre, parçacığın q yükü kaç C dur? ÜNİTE - 2 ELEKTRİK VE MANYETİZMA
8. Düzgün B manyetik alanı içine ayrı ayrı konulan çerçeveler-
deki teller şekildeki hızlarla hareket ediyor.
F = Bul
OB
(mm)
K
V
(mm)
L
3v
|V=0
(mm)
M
E) PL > PM > PK
lıkları Pk, PL ve PM arasındaki ilişki nasıldır?
K'
A) PK = PL = PM
C) PK > PL > PM
Ø
2v
Si ile orantele.
Bu çerçevelerdeki özdeş K, L ve M lambalarının parlak-
11. Üzerinden
çerçeve şe
B) PM > PL > PK
B) P₁ > PK = PM
9.
Bir bobinden geçen akım şiddetin zamana göre değişimi
nin
Buna
1. Re
II. d
yarg
A)
Fizik
Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
8. Düzgün B manyetik alanı içine ayrı ayrı konulan çerçeveler- deki teller şekildeki hızlarla hareket ediyor. F = Bul OB (mm) K V (mm) L 3v |V=0 (mm) M E) PL > PM > PK lıkları Pk, PL ve PM arasındaki ilişki nasıldır? K' A) PK = PL = PM C) PK > PL > PM Ø 2v Si ile orantele. Bu çerçevelerdeki özdeş K, L ve M lambalarının parlak- 11. Üzerinden çerçeve şe B) PM > PL > PK B) P₁ > PK = PM 9. Bir bobinden geçen akım şiddetin zamana göre değişimi nin Buna 1. Re II. d yarg A)
Paylaşım
branco
6. Mert'in yaptığı bazı işler aşağıda verilmiştir.
• Bulaşıkları sıcak suyla yıkamak.
• Denizden çıktıktan sonra duş almak.
• Çamaşırları deterjanlı su ile yıkamak.
Buna göre, Mert, yaptığı bu işlerde su ile ilgili,
1. yüzey geriliminin azaltılması,
II. kohezyon kuvvetinin azaltılması,
III. adezyon kuvvetinin artırılması
olaylarından hangilerini gerçekleştirmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I've III
E) I, II ve III
C) I ve II
Fizik
Fizik Bilimine Giriş
Paylaşım branco 6. Mert'in yaptığı bazı işler aşağıda verilmiştir. • Bulaşıkları sıcak suyla yıkamak. • Denizden çıktıktan sonra duş almak. • Çamaşırları deterjanlı su ile yıkamak. Buna göre, Mert, yaptığı bu işlerde su ile ilgili, 1. yüzey geriliminin azaltılması, II. kohezyon kuvvetinin azaltılması, III. adezyon kuvvetinin artırılması olaylarından hangilerini gerçekleştirmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I've III E) I, II ve III C) I ve II
ÖRNEK G
-x yönünde ilerleyen bir dalga şekildeki gibi gösterilmiştir.
-X
A
B
D
İlerleme yönü
E
+y
A) A noktası +y yönünde titreşmektedir.
B) B noktası -y yönünde titreşmektedir.
C) C noktası +y yönünde titreşmektedir.
D) D noktası +y yönünde titreşmektedir.
E) E noktası +y yönünde titreşmektedir.
-y
+X
Buna göre, şekildeki anda A, B, C, D, E noktalarının
titreşim yönü hakkındaki aşağıdaki yargılardan han-
gisi yanlıştır?
Aydın Yayınları
I
Fizik
Dalgaların Genel Özellikleri
ÖRNEK G -x yönünde ilerleyen bir dalga şekildeki gibi gösterilmiştir. -X A B D İlerleme yönü E +y A) A noktası +y yönünde titreşmektedir. B) B noktası -y yönünde titreşmektedir. C) C noktası +y yönünde titreşmektedir. D) D noktası +y yönünde titreşmektedir. E) E noktası +y yönünde titreşmektedir. -y +X Buna göre, şekildeki anda A, B, C, D, E noktalarının titreşim yönü hakkındaki aşağıdaki yargılardan han- gisi yanlıştır? Aydın Yayınları I
ÖRNEK 6
Bir çift yarık deneyinde perde üzerindeki P noktası-
nın yarıklara uzaklıkları sırasıyla 6.10m, 3.106 m
dir.
Kullanılan ışığın dalga boyu 5.107 m olduğuna gö-
re, P noktası hangi saçak üzerindedir?
ÇÖZÜM
Fizik
Işığın Dalga Doğası
ÖRNEK 6 Bir çift yarık deneyinde perde üzerindeki P noktası- nın yarıklara uzaklıkları sırasıyla 6.10m, 3.106 m dir. Kullanılan ışığın dalga boyu 5.107 m olduğuna gö- re, P noktası hangi saçak üzerindedir? ÇÖZÜM
wed
gibi
elin
8.
Q
Eşit bölmelere ayrılmış düzlemde sabit
tutulan q ve Q yüklerinin O noktasın-
daki bileşke elektrik alanı É dir.
Buna göre, O noktasındaki toplam
cinsinden değeri
potansiyelin k
nedir?
q
q
d
Fizik
Mıknatıs ve Manyetik Alan
wed gibi elin 8. Q Eşit bölmelere ayrılmış düzlemde sabit tutulan q ve Q yüklerinin O noktasın- daki bileşke elektrik alanı É dir. Buna göre, O noktasındaki toplam cinsinden değeri potansiyelin k nedir? q q d
9.
Am↓
60°
AY
cos30° = sin60° =
q'
O
Şekildeki gibi sabitlenmiş -q ve q'
yüklü parçacıkların O noktasında oluş-
turduğu bileşke elektrik alan É dir.
Buna göre, O noktasında oluşan top-
q
lam potansiyelin k cinsinden de-
ğeri nedir?
d
√√3
2
; cos60° = sin30º =
12
11. Po
ar
le
Fizik
Elektrik Yükleri
9. Am↓ 60° AY cos30° = sin60° = q' O Şekildeki gibi sabitlenmiş -q ve q' yüklü parçacıkların O noktasında oluş- turduğu bileşke elektrik alan É dir. Buna göre, O noktasında oluşan top- q lam potansiyelin k cinsinden de- ğeri nedir? d √√3 2 ; cos60° = sin30º = 12 11. Po ar le
1.
Bir fizik öğretmeni, karanlık ortamda bulunan bir küre üze-
rine şekildeki gibi paralel olan ışık demeti düşürüyor. Sınıf-
taki bazı öğrenciler K, L ve M noktalarından gözlem yapmak-
tadır.
K
L
A) Yalnız I
M
Buna göre, öğrencilerin yaptığı gözlemlerle ilgili;
I. K'den bakan öğrenci kürenin görüş alanındaki kısmının
yarısını karanlık görür.
Paralel ışık demeti
II. L'den bakan öğrenci kürenin görüş alanındaki kısmının
çoğunu karanlık görür.
III. M'den bakan öğrenci kürenin görüş alanındaki kısmının
tamamını karanlık görür.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) II ve III
Paylaşım Yayınları
Fizik
Gölge
1. Bir fizik öğretmeni, karanlık ortamda bulunan bir küre üze- rine şekildeki gibi paralel olan ışık demeti düşürüyor. Sınıf- taki bazı öğrenciler K, L ve M noktalarından gözlem yapmak- tadır. K L A) Yalnız I M Buna göre, öğrencilerin yaptığı gözlemlerle ilgili; I. K'den bakan öğrenci kürenin görüş alanındaki kısmının yarısını karanlık görür. Paralel ışık demeti II. L'den bakan öğrenci kürenin görüş alanındaki kısmının çoğunu karanlık görür. III. M'den bakan öğrenci kürenin görüş alanındaki kısmının tamamını karanlık görür. yargılarından hangileri doğrudur? B) I ve II D) I ve III E) I, II ve III C) II ve III Paylaşım Yayınları
7.
E
0
92
91
Yükleri q₁ ve q2 olan parçacıkların P
noktasında oluşturduğu elektrik alan,
şekildeki gibi E değerindedir.
Buna göre, q, yükünün P nokta-
sındaki potansiyeli V ise q₁ q2
yükünün birlikte P noktasındaki po-
tansiyeli V cinsinden nedir?
(Birim kareler özdeştir.)
Fizik
Elektrik Yükleri
7. E 0 92 91 Yükleri q₁ ve q2 olan parçacıkların P noktasında oluşturduğu elektrik alan, şekildeki gibi E değerindedir. Buna göre, q, yükünün P nokta- sındaki potansiyeli V ise q₁ q2 yükünün birlikte P noktasındaki po- tansiyeli V cinsinden nedir? (Birim kareler özdeştir.)
SORULAR
el
-lı
1-
5.
A
oranı
9L
Eşit bölmeli yatay düzlem üzerinde
sabit tutulan şekildeki K ve L yüklerinin
A ve B noktalarındaki potansiyellerinin
VA
5
= dir.
VB 2
Buna göre,
9k
qk
qL
K
oranı kaçtır?
(Birim kareler özdeştir.)
Fizik
Elektrik Yükleri
SORULAR el -lı 1- 5. A oranı 9L Eşit bölmeli yatay düzlem üzerinde sabit tutulan şekildeki K ve L yüklerinin A ve B noktalarındaki potansiyellerinin VA 5 = dir. VB 2 Buna göre, 9k qk qL K oranı kaçtır? (Birim kareler özdeştir.)
7. Boyutları ve ilk sıcaklıkları eşit olan K, L ve M türdeş
çubukları şekildeki gibi aralarındaki uzaklıklar eşit olacak
şekilde konulmuştur.
M
d₁
A) K> L > M
C) M>L>K
d₂
d3
M
Çubukların sıcaklıkları eşit miktarda azaltıldığında
aralarındaki uzaklıklar d > d > d₂ oluyor.
K
Buna göre, çubukların boyca uzama katsayıları
arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
E) L > K > M
B) M>K>L
D) L>M>K
TEST
14
4. Seviye
Fizik
Genleşme
7. Boyutları ve ilk sıcaklıkları eşit olan K, L ve M türdeş çubukları şekildeki gibi aralarındaki uzaklıklar eşit olacak şekilde konulmuştur. M d₁ A) K> L > M C) M>L>K d₂ d3 M Çubukların sıcaklıkları eşit miktarda azaltıldığında aralarındaki uzaklıklar d > d > d₂ oluyor. K Buna göre, çubukların boyca uzama katsayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? E) L > K > M B) M>K>L D) L>M>K TEST 14 4. Seviye
K,
KÜ-
up
eli
1-
1
4.
+q
TO
Şekil 1
1.09
3.
+q
2d
E₁
E₂
+q
+2q
2d
Şekil 2
Şekil 1 de verilen üç yükün elektriksel
potansiyel enerjisi E₁, şekil 2 de verilen
üç yükün elektriksel potansiyel enerjisi,
E₂ dir.
Buna göre,
2d
oranı kaçtır?
+q
4.
2
5
6.
O n
olar
veri
On
q
k-
d
Fizik
Elektriksel Kuvvet ve Elektriksel Alan
K, KÜ- up eli 1- 1 4. +q TO Şekil 1 1.09 3. +q 2d E₁ E₂ +q +2q 2d Şekil 2 Şekil 1 de verilen üç yükün elektriksel potansiyel enerjisi E₁, şekil 2 de verilen üç yükün elektriksel potansiyel enerjisi, E₂ dir. Buna göre, 2d oranı kaçtır? +q 4. 2 5 6. O n olar veri On q k- d
SIRA SİZDE 7
Dijital saatin 02.17.49'u gösterdiği anda 243. metre konumunda olan bir araç, saatin
02.18.09'u gösterdiği anda 1423 metre konumundan geçiyor.
Araç doğrusal bir yolda hareket ettiğine göre bu aracın hızının büyüklüğü kaç m/s'dir?
18
Fizik
Hareket
SIRA SİZDE 7 Dijital saatin 02.17.49'u gösterdiği anda 243. metre konumunda olan bir araç, saatin 02.18.09'u gösterdiği anda 1423 metre konumundan geçiyor. Araç doğrusal bir yolda hareket ettiğine göre bu aracın hızının büyüklüğü kaç m/s'dir? 18
2.
K
L
M
3r
Yarıçapları r, 2r, 3r olan yüklü iletken K,
L, M kürelerinden K küresi, önce L kü-
resine sonra M küresine dokundurulup
ayrılıyor.
Son durumda K küresinin potansiyeli
VK, M küresinin potansiyeli VM oldu-
VK
ğuna göre,
oranı kaçtır?
VM
4.
Fizik
Elektrik Yükleri
2. K L M 3r Yarıçapları r, 2r, 3r olan yüklü iletken K, L, M kürelerinden K küresi, önce L kü- resine sonra M küresine dokundurulup ayrılıyor. Son durumda K küresinin potansiyeli VK, M küresinin potansiyeli VM oldu- VK ğuna göre, oranı kaçtır? VM 4.