Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

33. Çocuklara, güçlerini aşamayacak sorumluluklar yükle- yerek kendilerine güvenmelerini sağlamak gerekir. Bu cümledeki anlatım

33. Çocuklara, güçlerini aşamayacak sorumluluklar yükle-
yerek kendilerine güvenmelerini sağlamak gerekir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmesi
için aşağıdaki düzeltmelerden hangisi yapılmalıdır?
A güçlerini" sözcüğü yerine "kapasitelerini" kelime

33. Çocuklara, güçlerini aşamayacak sorumluluklar yükle- yerek kendilerine güvenmelerini sağlamak gerekir. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için aşağıdaki düzeltmelerden hangisi yapılmalıdır? A güçlerini" sözcüğü yerine "kapasitelerini" kelimesi "kapasitelerin getirilerek Byükleyerek" sözcüğünü cümleden çıkararak C)kendilerine" kelimesinden önce "enların" kelimesi getirerek "güvenmeleri" sözcüğü cümlelerden atılarak E) "çocuklara" kelimesinden sonra "kendi" kelimesi ge- tirerek 36