Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

37-38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Akıllı telefondan yoksunluk durumu, bağımlılık yaratan ve hoşa giden bir or

37-38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Akıllı telefondan yoksunluk durumu, bağımlılık yaratan ve
hoşa giden bir ortamdan ayrılmayı ifade etmektedir. "No
Mobile Phobia" ifadesinden türetilen nomofobi, cep te-
lefonu ile sağlanan iletişimden ko

37-38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Akıllı telefondan yoksunluk durumu, bağımlılık yaratan ve hoşa giden bir ortamdan ayrılmayı ifade etmektedir. "No Mobile Phobia" ifadesinden türetilen nomofobi, cep te- lefonu ile sağlanan iletişimden kopmaktan aşırı korkma ve sürekli cep telefonunu kontrol etme anlamına geliyor. Yani cep telefonundan bir şekilde mahrum kalma korkusu olarak da tanımlanabilir. Günümüzün yeni bağımlılıkların- dan biri olarak tanımlanabilecek bu durum, özellikle akıllı telefonların kullanımının giderek artmasından sonra yay- gınlaşmaya başlamıştır. Ulaşma ve ulaşılabilir olma isteği akıllı telefonları vazgeçilmez yapmaktadır. Bu yüzden de telefonsuz kalmaktan, telefonla iletişim kuramamaktan ve sanal bağlantısızlıktan dolayı kişiler psikolojik gerginlik ya- şayabilmektedir. Özellikle gençlerin akıllı telefonlarını yan- larından ayırmak istemedikleri bilinmektedir. Doğal olarak modern dünyanın parçası hâline gelen telefonlarını sürekli ellerinde taşımak istedikleri, her ortamda telefonlarına göz atmaya ihtiyaç duydukları ve dikkatlerini yoğun bir şekilde oraya yönelttikleri açıktır. Bu durumun da gençlerin olumsuz etkilediği görülmektedir. 37. Düşüncenin akışına göre bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) davranış şekillerini B) iletişim biçimlerini C) dikkat performanslarını D) modern dünyaya uyumlarını E) öğrenim faaliyetlerini