Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. (1) Öncelikle sanat ve zanaat arasındaki farkın ne olduğunun belirgin kılmak gerekiyor. (II) Bana göre zanaatta üretilmiş ola

4.
(1) Öncelikle sanat ve zanaat arasındaki farkın ne
olduğunun belirgin kılmak gerekiyor. (II) Bana göre
zanaatta üretilmiş olan her bir ürünün belli bir fonksiyon
için üretildiğini söylemek gerekir. (III) Bu fonksiyon da hiç
şüphesiz somut ve maddi bir i

4. (1) Öncelikle sanat ve zanaat arasındaki farkın ne olduğunun belirgin kılmak gerekiyor. (II) Bana göre zanaatta üretilmiş olan her bir ürünün belli bir fonksiyon için üretildiğini söylemek gerekir. (III) Bu fonksiyon da hiç şüphesiz somut ve maddi bir işleve karşılık gelir. (V) Hâlbuki sanat için böyle bir durum söz konusu değildir. (IV) Sanatta somut bir işlev söz konusu değildir, haz verme gibi bir estetik fonksiyon söz konusudur. Bozuklukları A) I Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? B) II C) III D) IV Test 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? E) V A) Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür. B) Birisi tarafından delice sevilmek size güç verir, birisini delice sevmek ise cesaret. C) Kimse kimseyi unutmuyor ama asla karşı tarafın istediği biçimde hatırlamıyor. D) Gerçek aşk daima kişisel yarar duygusundan vazgeçme temeli üzerinde yükselir. E) Bir insanı bulunduğu mevkiiyle değil, göz koyduğu mevkiiyle ölçmek gerekir. se at 6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) On dört bölümden oluşan eserin her bir bölümü farklı u isler.