Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

...... 4 Likenler, mantarların ve fotosentetik mikroorganizmaların bir araya gelerek oluşturduğu ortak yaşam birlik- leridir. Li

......
4
Likenler, mantarların ve fotosentetik mikroorganizmaların bir araya gelerek oluşturduğu ortak yaşam birlik-
leridir. Liken birliğinin kütlesinin büyük kısmında mantar daha baskındır. Fotosentetik mikroorganizmalarsa
mantar dokularının arasında yer

...... 4 Likenler, mantarların ve fotosentetik mikroorganizmaların bir araya gelerek oluşturduğu ortak yaşam birlik- leridir. Liken birliğinin kütlesinin büyük kısmında mantar daha baskındır. Fotosentetik mikroorganizmalarsa mantar dokularının arasında yer alır. Genel olarak fotosentetik mikroorganizmalar mantara besin sağlar- ken mantar da fotosentetik mikroorganizmalara uygun yaşam ortamı sağlar. Likenler genelde soğuğa ve kuraklığa dayanıklıdır. Sisli ve nemli bir havada kendi ağırlıklarının on katı kadar su depolayabilir. II. Fosil yakıtlar, metalik maden yatakları ve endüstriyel ham maddeler gezegenimizin her tarafında ve olu- şum koşullarının uygun olduğu her ortamda görülebildiği gibi, Antarktika ve Grönland gibi bölgelerde de görülebilir. Ancak bu bölgelerdeki bazı alanların 3-4 km kalınlığında buz kütleleriyle örtülü olması ve yaşam koşullarının son derece zor olması nedeniyle bu alanlarda buz kütleleri altındaki kıtasal veya okya- nusal kabukta yer alan yer altı zenginliklerinin tespit edilmesi son derece zordur. Üstelik şu an için hiç de ekonomik değildir. III. Tarihçiler, insanların zamanı dilimleme yani takvim yapma konusuyla ilk kez günümüzden yaklaşık 5000- 6000 yıl öncesinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ilgilendiklerini söylüyorlar. Bu tarihlerde insanlar yal- nızca ayları ve yılları hesaplayabiliyorlardı. Ancak bu işin nasıl ve ne türden bir gruplandırmayla yapıldığı kesin olarak bilinmiyor. Bu topraklarda yaşayan Asur, Sümer gibi eski uygarlıkların yok olması sonucunda, bu tür bilgiler de yok olmuştu. Bu yüzden bizler o yıllarda kol saatine benzer saatlerin var olup olmadığını bilemiyoruz. IV. Ateş, kışın soğuk günlerini isitan en önemli keşiflerden biridir. Ateşin keşfedilmesiyle birlikte yemek, gü- venlik gibi birçok alışkanlığımız değişti ve bununla birlikte soğuğa karşı da daha büyük bir direnç kazanıldı. Çağımızda hepimiz ısınmak için fosil yakıtları kullanıyoruz. Bunları soba ve kaloriferlerimizde yakıt olarak kullanıyoruz ya da bunlardan elde ettiğimiz elektrikle ısınıyoruz. Ama açık alanlarda, bunlar ısınmamız için yeterli olmuyor ve bizler üzerimize giydiğimiz kıyafetlerle soğuğa karşı koymaya çalışıyoruz. Açık havada bizi soğuktan koruyan en kaliteli giyeceklerse kaz tüyünden yapılmış giyecekler. Numaralanmış metinlerin hangilerinde hem tanımlamaya hem de karşılaştırmaya başvurulmuştur? A) Yalnız I B) I ve IV C) II ve III D) III ve IV MİRAY YAYINLARI 132