Soru:

45. Anadolu elverişli iklim şartları, verimli tarım alanları ve su kaynaklarının da varlığına bağlı olarak insanoğlu- nun yerleş

45. Anadolu elverişli iklim şartları, verimli tarım alanları ve
su kaynaklarının da varlığına bağlı olarak insanoğlu-
nun yerleşik hayata geçtiği günden bugüne yerleşim
alanı olmuştur. Bu yönüyle çok fazla kültüre ev sahip-
liği yapmış medeniyetler merkezi

45. Anadolu elverişli iklim şartları, verimli tarım alanları ve su kaynaklarının da varlığına bağlı olarak insanoğlu- nun yerleşik hayata geçtiği günden bugüne yerleşim alanı olmuştur. Bu yönüyle çok fazla kültüre ev sahip- liği yapmış medeniyetler merkezi unvanına sahiptir. Bu yerleşim alanları ayrıca kültür turizmine de önemli kat- kılar sunmaktadır. Yerleşim tarihi ve kültür turizmi açısından öneme sahip aşağıdaki yerler ile bulundukları yer eşleştir- melerinden hangisi yanlıştır? A) Hacılar - Burdur B) Çatalhöyük - Çorum C) Kültepe - Kayseri D) Truva - Çanakkale E) Çayönü - Diyarbakır -

Soru Çözümünü Göster