Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

5. Eser, şairin kendi edebiyat yolculuğunu varılmış bir nokta olarak görmeyeceğini, hece ve serbest vezinden hiçbir zaman vazgeç

5.
Eser, şairin kendi edebiyat yolculuğunu varılmış
bir nokta olarak görmeyeceğini, hece ve serbest
vezinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini müjde-
leyen bir kitap
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakile-
rin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Özne-yüklem

5. Eser, şairin kendi edebiyat yolculuğunu varılmış bir nokta olarak görmeyeceğini, hece ve serbest vezinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini müjde- leyen bir kitap Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakile- rin hangisinden kaynaklanmaktadır? A) Özne-yüklem uyuşmazlığından B) Nesne eksikliğinden C) Tamlama yanlışlığından D) Ek eylem eksikliğinden E) Çatı uyuşmazlığından