Soru:

5. F2t Şekil 1 +F₂ Kuvvetler FÖzellik F₁ Yön Doğrultu Büyüklük Kuvvetler Özellik Yön Doğrultu Büyüklük Elef F₁ F₂ Doğu Doğu Doğu

5.
F2t
Şekil 1
+F₂
Kuvvetler
FÖzellik
F₁
Yön
Doğrultu
Büyüklük
Kuvvetler
Özellik
Yön
Doğrultu
Büyüklük
Elef
F₁
F₂
Doğu
Doğu
Doğu
Doğu-Batı Doğu-Batı Doğu-Batı
4 birim
3 birim
7 birim
C) II ve III
F
F₁
Doğu
Doğu
Doğu-Batı Doğu-Batı Doğu-Batı
4 birim
2 birim

5. F2t Şekil 1 +F₂ Kuvvetler FÖzellik F₁ Yön Doğrultu Büyüklük Kuvvetler Özellik Yön Doğrultu Büyüklük Elef F₁ F₂ Doğu Doğu Doğu Doğu-Batı Doğu-Batı Doğu-Batı 4 birim 3 birim 7 birim C) II ve III F F₁ Doğu Doğu Doğu-Batı Doğu-Batı Doğu-Batı 4 birim 2 birim 6 birim F₂ Bati net F net B B- K D) I, II ve IV G K G D Şekil 2 Eda Şekil 1 ve Şekil 2'deki cisimlere uygulanan kuvvetlere ait tablo verilmiştir. Şekil 1'in tablosunu Elif, Şekil 2'nin tablosunu Eda doldurmuştur. Verilen tablolara göre, H. Elif'in tablosunda hata yoktur. II. Elif'in tablosunda F büyüklüğü yanlıştır. net III. Eda'nın tablosunda hata yoktur. IV. Eda'nın tablosunda F büyüklüğü doğrudur. ifadelerinden hangileri doğrudur A) Yalnız I B) I ve III D

Soru Çözümünü Göster