Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

58 6. Noktasal K, L ışık kaynakları, opak küresel bir engel ve beyaz bir perdeden oluşan şekildeki op- tik düzenekle ilgili, 1.

58
6.
Noktasal K, L ışık kaynakları, opak küresel bir
engel ve beyaz bir perdeden oluşan şekildeki op-
tik düzenekle ilgili,
1. Engel ok yönünde çekilirse perde üzerindeki ay-
dinlik bölge alanı artar.
Kışık kaynağı ok yönünde çekilirse perde üzerin-
deki

58 6. Noktasal K, L ışık kaynakları, opak küresel bir engel ve beyaz bir perdeden oluşan şekildeki op- tik düzenekle ilgili, 1. Engel ok yönünde çekilirse perde üzerindeki ay- dinlik bölge alanı artar. Kışık kaynağı ok yönünde çekilirse perde üzerin- deki tam gölge alanı artar. H. L Işık kaynağı ok yönünde çekilirse perde üzerin- deki yarı gölge alanı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I Dve T ışık B) Yalnız T delik opak küresel cisim D) ve III E), II ve III C) I ve II ekran Opak küresel bir cismin yüzey eğrilik merkezine noktasal bir ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştiriliyor. Cisim yüzeyinde bir delik açılarak bu delikten çıkan ışık hüzmesi şekildeki gibi ekran üzerine düşüyor. Buna göre, Deliğin ebatları artırılırsa, ekrandaki ışık akısı artar. Işık kaynağının şiddeti artırılırsa küresel cismin iç yüzeyindeki aydınlanma şiddeti artar. B) Yalnız II Ekran, cisme doğru bir miktar çekilirse, ekrana birim zamanda ulaşan foton sayısı değişmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız fels Yayınları 8. C) I ve II E) I, ve III K Kübik, e rimkar rilmişti Buna uzunl şabili A) 1 YEL