Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

6 61. (1) İlk dönem Tanzimat şiiri, temelde sanatın toplum için ol- duğu ilkesine dayanın (II) Bu dönemde, eski şiirin dünya-1 s

6
61. (1) İlk dönem Tanzimat şiiri, temelde sanatın toplum için ol-
duğu ilkesine dayanın (II) Bu dönemde, eski şiirin dünya-1
sına tümüyle karşıt bir düşünce şiiri geliştiril (M) Gerçi
eski şiirdeki nazım biriminden vazgeçilememiş, dörtlük
kullanılmaya de

6 61. (1) İlk dönem Tanzimat şiiri, temelde sanatın toplum için ol- duğu ilkesine dayanın (II) Bu dönemde, eski şiirin dünya-1 sına tümüyle karşıt bir düşünce şiiri geliştiril (M) Gerçi eski şiirdeki nazım biriminden vazgeçilememiş, dörtlük kullanılmaya devam edilmiştir. (IV) Divan edebiyatındaki "göz için uyak" anlayışı, yerini yavaş yavaş "kulak için uyak anlayışına bırakmıştır. (V) Konu bütünlüğü sağlana- rak anlam, şiirin bütününe yayılmıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bil- gi yanlışı vardır? y B) II. A) C) JK. D) IV. E) V.