Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

6. al, 1 veya 1'den büyük, 10'dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a x 10" gösterimi "bilimsel göste- rim"dir

6. al, 1 veya 1'den büyük, 10'dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a x 10" gösterimi "bilimsel göste-
rim"dir.
Fatih Öğretmen tahtaya aşağıdaki tam kare cebirsel ifadeyi yazmıştır.
x² + 20x + 100
Ardından bir öğrencisinden x değişkeninin

6. al, 1 veya 1'den büyük, 10'dan küçük bir gerçek sayı ve n bir tam sayı olmak üzere a x 10" gösterimi "bilimsel göste- rim"dir. Fatih Öğretmen tahtaya aşağıdaki tam kare cebirsel ifadeyi yazmıştır. x² + 20x + 100 Ardından bir öğrencisinden x değişkeninin 1990 değeri için cebirsel ifadenin değerini hesaplamasını ve bu değeri tah- taya bilimsel gösterim şeklinde yazmasını ister. Buna göre öğrencinin tahtaya yazması gereken bilimsel gösterim aşağıdakilerden hangisidir? A 4-106 B) 0,4-107 C) 2-106 D) 2.105 8. Kenar u a, b ve c Aşağıda hanın bir Bu levhal Buna göre A72√5