Soru:

6. Aşağıdaki grafikte beş bölgenin mutlak ve maksimum nem miktarları verilmiştir. Mutlak nem Maksimum nem 3 gr/m 30 25 20 15 10

6.
Aşağıdaki grafikte beş bölgenin mutlak ve maksimum nem
miktarları verilmiştir.
Mutlak nem
Maksimum nem
3
gr/m
30
25
20
15
10
5
I II III
IV
V
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
maz?
A) II. bölgede sıcaklık daha yüksektir.
B) Bağıl nem V.

6. Aşağıdaki grafikte beş bölgenin mutlak ve maksimum nem miktarları verilmiştir. Mutlak nem Maksimum nem 3 gr/m 30 25 20 15 10 5 I II III IV V Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla- maz? A) II. bölgede sıcaklık daha yüksektir. B) Bağıl nem V. bölgede daha yüksektir. C) IV. bölgede nem açığı en azdır. DJH. bölgede bağıl nem %50'den az, I. bölgede %50'den fazladır. E) V. bölgede yağış oluşma ihtimali daha yüksektir. ) .

Soru Çözümünü Göster