Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

6. Divan nesrinde Hz. Peygamberin hayatı ve kişili- ği hakkındaki biyografik çalışmalara - şairlerin hayat hikâyeleri, sanatı ve

6.
Divan nesrinde Hz. Peygamberin hayatı ve kişili-
ği hakkındaki biyografik çalışmalara - şairlerin
hayat hikâyeleri, sanatı ve edebî kişiliği hakkında
yazılan biyografik eserlere ise adı verilmiştir.
====
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-
ğ

6. Divan nesrinde Hz. Peygamberin hayatı ve kişili- ği hakkındaki biyografik çalışmalara - şairlerin hayat hikâyeleri, sanatı ve edebî kişiliği hakkında yazılan biyografik eserlere ise adı verilmiştir. ==== Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa- ğıdakilerden hangileri getirilmelidir? A) tezkire - siyer B) münşeat - siyer C) tarih - kisas-i enbiya D) siyer - tezkiretü'ş-Şuara E) mevlid - tezkire 9. A a O A B E