Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

6. I. 12. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından ya- zılmıştır. t II. Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin b

6. I. 12. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından ya-
zılmıştır.
t
II. Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin
Arapça kadar zengin bir dil olduğunu kanıtla-
mak amacıyla yazılmıştır.
III. İçinde koşma, ağıt, ninni ve semai örnekleri
vardır.
IV. 7.500 sözcük Ar

6. I. 12. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından ya- zılmıştır. t II. Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu kanıtla- mak amacıyla yazılmıştır. III. İçinde koşma, ağıt, ninni ve semai örnekleri vardır. IV. 7.500 sözcük Arapça karşılıklarıyla birlikte ve- rilmiştir. V. Eserin sonunda, devrinin Türk haritasını gös- teren bir harita yer almıştır. Numaralanmış bilgilerden hangisi Divanü Lügati't Türk için söylenemez? AN ve Il D) III ve BI ve Ill C) III ve IV E) IV ve V Hocaların 66 8.