Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

6. Nâm u nişâne kalmadı fasl-i bahârdan Düşdi çemende berg-i diraht i'tibârdan Eşcâr-ı bâğ hırka-i tecride girdiler Bâd-ı hazân

6.
Nâm u nişâne kalmadı fasl-i bahârdan
Düşdi çemende berg-i diraht i'tibârdan
Eşcâr-ı bâğ hırka-i tecride girdiler
Bâd-ı hazân çemende el aldı çenârdan
Her yaneden ayagina altun akup gelür
Eşcâr-ı bâğ himmet umar cûy-bârdan
Sahn-ı çemende turma salinsun s

6. Nâm u nişâne kalmadı fasl-i bahârdan Düşdi çemende berg-i diraht i'tibârdan Eşcâr-ı bâğ hırka-i tecride girdiler Bâd-ı hazân çemende el aldı çenârdan Her yaneden ayagina altun akup gelür Eşcâr-ı bâğ himmet umar cûy-bârdan Sahn-ı çemende turma salinsun sabâyıla Azâdedürnihâl bugün berg ü bârdan Bâkî çemende hayli perîşân imiş varak Benzer ki bir şikâyeti var rüzgârdan Bu şiir ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A Bir gazelden alınmış beyitlerdir. B) Divan şiiri geleneğini yansıtmaktadır. C) Sosyal bir sorun dile getirilmiştir. DY Matla ve makta beyitlerine yer verilmiştir. V Arapça-Farsça sözcük ve tamlamalar kullanılmıştır.